Koalícia označila pomoc ŤZP za významnú, zapojili sa i mimovládky

Aktualizované:
Kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia je pre súčasnú vládu jednou z najväčších priorít. Uviedol to minister práce Ján Richter po schválení viacerých zmien v novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sociálnym výborom.

Vyhovujúce riešenie pre obe strany

"Pre súčasnú vládu je kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia jedna z najväčších priorít, poznamenal Richter s tým, že cieľom vlády je, aby na konci volebného obdobia bol príjem opatrovateľov na úrovni čistej minimálnej mzdy. Podľa poslanca Roberta Fica sú tieto zmeny významné v oblasti pomoci zdravotne postihnutým. "Hovoríme o balíku okolo 40 miliónov eur pre ŤZP. Som veľmi rád, že keď sa slovenskej ekonomike darí a máme možnosť prijímať rôzne sociálne opatrenia, ktoré majú zvyšovať životnú úroveň, že sme schopní prijímať rozhodnutia aj vo vzťahu k ľuďom, ktorí to potrebujú," myslí si Fico.

Do medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona sa zapojilo 11 mimovládnych organizácií, pričom celkovo bolo na vláde akceptovaných a do novely zákona zapracovaných 27 pripomienok. "Po prijatí časti pripomienok mimovládnych organizácií, zástupcovia týchto inštitúcií naďalej volali po dialógu s cieľom nájsť vyhovujúce riešenie pre obe strany. Začiatkom mája som iniciovala okrúhly stôl a spolu s mimovládnymi organizáciami a komisárkou pre ŤZP Zuzanou Stavrovskou sme hovorili o kľúčových a zásadných bodoch, ktoré ešte bolo nutné do novely zapracovať," vysvetlila predsedníčka sociálneho výboru Alena Bašistová.

Po novom sa má zvýšiť sadzba za hodinu osobnej asistencie o jedno euro na 3,82 eura. "Mali sme vždy problém nájsť v niektorých regiónoch Slovenska ľudí, ktorí sú ochotní osobnú asistenciu vykonávať. Veríme, že to zatraktívni toto povolanie," predpokladá Fico. Zvýšiť sa má aj hranica ochrany príjmu ŤZP pri tomto príspevku zo súčasnej úrovne 1,7-násobku sumy životného minima na dvojnásobok. Stúpnuť má i príspevok na opatrovanie v prípade opatrovania zdravotne postihnutého nezaopatreného dieťaťa, a to na 100 eur mesačne zo súčasnej úrovne 49,80 eura. Poslanci sociálneho výboru odsúhlasili aj zrušenie krátenia príspevku na opatrovanie, ak ŤZP navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Okrem toho sa má úplne zrušiť aj limit príjmu pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu.

 

Motivujúce zmeny s veľkým prínosom

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská označila zmeny za motivujúce, aby sa životné podmienky ŤZP zlepšili. "Aby mohli pracovať, aby deti mohli chodiť do školy, aby neboli brané zo školy, keď by malo byť prekročených 20 hodín týždenne. Vidím veľký prínos, že osobná asistencia bude ocenená zvýšenou sumou odmeny. Teším sa, že ideme do pléna s týmto návrhom," podotkla Stavrovská.

Opozičná poslankyňa Silvia Shahzad pozmeňujúce návrhy víta, má však výhrady k tomu, že sa má zákonom vrátiť aj uvádzanie odpracovaných hodín osobnej asistencie vo výkazoch. "Výkazy sú veľmi komplikované a budú zaťažovať pracovníkov na úradoch práce. Nebudú vedieť reálne posúdiť, či dochádza k neoprávnenému poberaniu príspevkov. Prax je taká, že výkazy vypracovávajú osoby so zdravotným postihnutím,"vysvetlila Shahzad. Celkovo však zmeny ocenila. "Čo sa týka osobnej asistencie, tak zmeny posunú atraktívnosť osobnej asistencie. Pre opatrovateľov sú tiež niektoré opatrenia, ktoré veľmi pomôžu,"dodala. Jej kolegyňa Soňa Gaborčáková tiež zmeny víta, plánuje však predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý má byť v prospech autistov.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá