Ako uspeli deviataci v celoslovenskom testovaní? Zverejnili výsledky

Aktualizované:
Deviataci, ktorí 21. marca absolvovali celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry priemerne 63 % úspešnosť. V matematike vyplnili testy v priemere na 55,9 percenta. Vyplýva to z výsledkov Národného ústavu certifikovaných meraní, ktoré poskytol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Najlepší v matematike sú žiaci z Bratislavy

Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. Elektronickú formu testovania využili na 52 základných školách, absolvovalo ju 870 žiakov, z toho 768 žiakov s vyučovaním jazykom slovenským a 102 s vyučovacím jazykom maďarským.

Test z matematiky riešilo 36.381 žiakov, z toho 870 elektronickou formou. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 55,9 percenta. Priemerná úspešnosť žiakov testovaných elektronickou formou bola 69,8 percenta. "Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresu Bratislava I (67,5 percenta), najmenej úspešní z okresu Gelnica (37,7 percenta). Rozdiel medzi výsledkom týchto okresov v matematike je až 29,8 percentuálneho bodu," vyplýva z výsledkov.

Najlepší v slovenskom jazyku boli Košičania

Viac ako 34.000 deviatakov písalo test zo slovenského jazyka a literatúry, z toho 768 žiakov elektronickou formou. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 63 percent. Elektronicky testovaní žiaci dosiahli v priemere 71,3 percenta. Z výsledkov vyplýva, že najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Košice I (71,7 percenta), najmenej úspešní z okresu Gelnica (49 percent). Rozdiel medzi výsledkom žiakov najúspešnejšieho a najmenej úspešného okresu v slovenskom jazyku a literatúre je 22,7 percentuálneho bodu.

Testovania z maďarského jazyka a literatúry sa zúčastnilo 2428 žiakov, z toho 102 elektronicky. V priemere dosiahli úspešnosť 60,6 percenta. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja (66,7 percenta), najslabšie žiaci Banskobystrického kraja (52,6 percenta).

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2428 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským, z toho 102 elektronicky. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 61,1 percenta. Priemerná úspešnosť v elektronickej forma bola 71 percent. Priemernú úspešnosť 69,2 percenta dosiahlo 25 žiakov, ktorí písali test z ukrajinského jazyka a literatúry.

Tí najúspešnejí sú prijatí bez skúšok

Testovanie sa uskutočnilo na 1444 základných školách, z toho bolo 1303 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím jazykom maďarským, 14 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testy písalo spolu 36.448 žiakov, z toho 48 percent dievčat a 52 percent chlapcov. Testovaných bolo 3205 žiakov so zdravotným znevýhodnením, 681 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 112 cudzincov.

"Žiaci, ktorí v testoch z matematiky a zároveň aj zo slovenského jazyka a literatúry (resp. maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry) dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 percent, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania," uviedol rezort školstva. Z testovaných deviatakov bolo takto úspešných 1944 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským a 49 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá