Poslanec podáva podnet na NKÚ, VšZP má hospodáriť neefektívne

Poslanec OĽaNO Marek Krajčí má podozrenie na neefektívne hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Napriek jej minuloročnému zisku vo výške 35 miliónov má poisťovňa podľa neho stále straty z uplynulých rokov. Pre podozrenie za platenie neprimerane vysokých služieb podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad. Poisťovňa sa voči jeho vyjadreniam ohradila.

Pochybné hospodárenie

"Z rozhodnutia generálneho riaditeľa VšZP Miroslava Kočana sa od 3. júla 2017 zriadila centrálna poštová adresa. Postupne to nabiehalo tak, aby všetky listové zásielky boli centrálne spracovávané na jednom mieste. Dovtedy prišiel klient na pobočku, tá jeho materiál preskenovala a dala do systému. Teraz by tieto listové zásielky mali byť preposielané do Bratislavy," ozrejmil Krajčí.

Podľa jeho slov to, čo sa dovtedy triedilo a skenovalo na pobočkách, robia teraz externí zamestnanci cez externú firmu Dokument Logistik, ktorá sídli v bratislavskej Rači. "Pošta ide tam, tam sa spracúva a vracia sa autom späť na centrálne poštové miesto. Takéto listy pritom často obsahujú dôležité žiadosti, ako súhlas so začatím liečby istým liekom, či rôzne dovolania, na ktoré je zákonná lehota. Tento externý spôsob spracovávania pošty je časovo náročnejší," myslí si Krajčí.

Opozičný poslanec sa pýtal, prečo VšZP zaviedla takýto zložitý systém. "Prečo to, čo iné poisťovne robia na pobočkách svojimi zamestnancami, musí VšZP robiť s externou firmou?" pýtal sa. Krajčí sa na zmluvu s Dokument Logistik pozrel a zistil, že ju podpísal ešte Marcel Forai 14. októbra 2014.

"Je to zmluva na 9,5 milióna eur s DPH do konca roka 2018. Výpovedná lehota tejto zmluvy bola 12 mesiacov, teda mohla byť vypovedaná. Navyše, objem činnosti nie je záväzný, teda keby sa VšZP rozhodla skenovať poštu sama, všetko by bolo v poriadku. Faktúry za spracúvanie pošty však nezačali plynúť po júli 2017, ale už od konca roka 2014, a to v pravidelných mesačných intervaloch. Takto sa firme Dokument Logistik vyplatilo do júla 2017 viac ako päť miliónov eur. Pritom zamestnanci VšZP prestali preberať poštu a skenovať ju až v júli 2017," konštatoval Krajčí.

Rekordná strata

Zároveň poukázal, že napr. súkromná poisťovňa Dôvera robí elektronizáciu svojej pošty vlastnými zamestnancami a stojí ju to asi 200.000 až 300.000 eur ročne. "Pýtame sa pána Kočana, za aké služby VšZP tejto firma zaplatila viac ako päť miliónov eur? Prečo to poisťovňa nerobí cez vlastných zamestnancov? Zároveň sme získali informáciu, že skenovanie pošty sa má vrátiť na pobočky VšZP. Teda potom, ako sa minuli milióny eur," povedal Krajčí.

Tu zdôraznil, že VšZP mala rekordnú stratu a vyhla sa nútenej správe vďaka schválenému ozdravnému plánu. Vlani mala zisk 35,9 milióna eur. "Ten však bol dosiahnutý rekordným hospodárskym rastom, ako aj dofinancovaním zo strany štátu sumou 100 miliónov eur. Podarilo sa tak, že vlani sa VšZP nezadlžila. To je úspech, stále má však z minulých období stratu 229 miliónov eur, tento rok zníženú o zisk. Preto má VšZP stále záporné vlastné imanie a hrozí jej nútená správa," dodal Krajčí.

VšZP vidí politikárčenie

"Všeobecná zdravotná poisťovňa sa dôrazne ohradzuje proti klamlivým obvineniam zo strany OĽaNO a ich poslanca Mareka Krajčího. Štátna poisťovňa odmieta všetky zavádzajúce informácie, ktoré boli v tejto súvislosti medializované a všetky snahy o spochybnenie procesov spojených s modernizáciou poisťovne," vyhlásila hovorkyňa poisťovne Viktória Vasilenková.

VšZP vníma tieto informácie ako politikárčenie a súčasť straníckej predvolebnej kampane, ktorej odmieta byť súčasťou. "Zmluvu na digitalizáciu dokumentov so spoločnosťou Dokument Logistik riešili médiá už v roku 2017 a poisťovňa sa k nej verejne vyjadrovala, nejde teda o žiadne nové informácie či odhalenia," odkázala hovorkyňa s tým, že VšZP je jednou z prvých veľkých štátnych inštitúcií na Slovensku, ktorá komplexne digitalizuje registratúrne záznamy, teda všetky dokumenty, s ktorými poisťovňa pracuje.

"Ide o agendu rozsahom neporovnateľnú s agendou ostatných zdravotných poisťovní. Verejné obstarávanie na komplexnú digitalizáciu dokumentov bolo realizované v roku 2014 plne v súlade so zákonom, víťazom sa stala spoločnosť Dokument Logistik s najnižšou cenovou ponukou. Komplexná digitalizácia sa totiž týka nielen doručenej pošty, ktorá predstavuje necelú desatinu skenovaných dokumentov. Digitalizované sú zároveň všetky dokumenty, registratúrne záznamy súvisiace s činnosťou poisťovne s 3,2 milióna poistencami a zároveň aj historické dokumenty až do obdobia 25 rokov dozadu. Podľa zákona je VšZP povinná napríklad archivovať prihlášky poistencov až 15 rokov po ich smrti, prípadne po ich odchode do krajiny mimo EÚ," uviedla Vasilenková.

Digitalizácia pre poisťovňu

Podľa jej slov primárnym cieľom digitalizácie registratúrnych záznamov bolo zabezpečenie a optimalizácia služieb spojených so správou registratúrnych záznamov v papierovej a elektronickej forme. "Registratúrne záznamy - dokumenty, sú efektívne, ekologicky a moderne spracovávané, digitalizované a ich životný cyklus má byť sledovaný až do momentu ich vyradenia a následnej fyzickej likvidácie," vysvetlila. Digitalizované dokumenty sú uložené na troch miestach na Slovensku - v Bratislave, Prievidzi a Prešove tak, aby zaberali čo najmenej miesta v regáloch. Denne dodávateľ pre VšZP zdigitalizuje viac ako 20.000 dokumentov. Od začiatku projektu 30. januára 2015 ide o takmer 24 miliónov dokumentov.

Výhodou elektronizácie dokumentov je podľa Vasilenkovej neporovnateľne vyššia bezpečnosť pri ochrane osobných údajov klientov. "Spoločnosť Dokument Logistik sa uzatvorením zmluvy s VšZP zaviazala k zachovávaniu mlčanlivosti. To znamená, že Dokument Logistik, ako aj osoby, ktoré sú jej zástupcami resp. zamestnancami, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách týkajúcich sa výkonu činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti pre VšZP," deklaruje hovorkyňa.

TOP videá

Prospešná a efektívna služba

Samotnú digitalizáciu dokumentov považuje VšZP za prospešnú a veľmi efektívnu službu. "Pri niekoľkomiliónovom poistnom kmeni a denne spracovaných 20.000 dokumentoch považujeme cenu za služby externej vysúťaženej spoločnosti za adekvátnu. Verejné obstarávanie prebehlo plne v súlade so zákonom a bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania. Na počet prihlásených uchádzačov VšZP nemá žiadny vplyv. Víťazný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu a splnil všetky požadované kritériá. V rámci zmluvne dohodnutej ceny je dodávateľ povinný zabezpečiť aj špeciálne prevozy dokumentov, ochranu priestorov, v cene sú aj dve stovky prístupových licencií pre pracovníkov VšZP, či práva na užívanie elektronického registratúrneho denníka," ozrejmila s tým, že digitalizácia takéhoto množstva dokumentov externým dodávateľom je finančne výhodnejšia.

"Navyše, počas čerpania tohto štvorročného kontraktu na celkovo osem miliónov eur sa uskutočnila ďalšia optimalizácia procesov súvisiacich s obehom dokumentácie, čo prinieslo a prinesie úsporu v porovnaní s plánovanými celkovými nákladmi," dodáva.

Vasilenková uznáva, že v zmluve so spoločnosťou Dokument Logistik sú dohodnuté prípady, v ktorých môžu zmluvné strany od spolupráce odstúpiť. Zatiaľ sa však nevyskytli a nepotvrdili také dôvody, pre ktoré by bolo vhodné od čerpania služieb zo strany VšZP upustiť. "Aj po ukončení platnosti tejto zmluvy VšZP počíta s novým verejným obstarávaním, pretože v digitalizácii bude prirodzene pokračovať," uzavrela Vasilenková s tým, že VšZPje pripravená poskytnúť súčinnosť Najvyššiemu kontrolnému úradu, na ktorý sa Krajčí obrátil.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá