Problémy Matečnej nekončia, podľa SaS postupovala protizákonne

Aktualizované:
Problémy Matečnej nekončia, podľa SaS postupovala protizákonne
Zdroj foto: SITA/Diana Černáková
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná mala ešte vo funkcii generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu podľa strany Sloboda a Solidarita podpísať reštitučné zmluvy, ktoré porušujú zákon. Na tomto základe SaS už nepovažuje za dostačujúce len vyvodenie politickej zodpovednosti, ale požaduje aj vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosť.

Nechceli peniaze, ale pôdu

Matečná mala pred rokmi vo funkcii generálnej riaditeľky SPF podpísať väčšinu reštitučných zmlúv, v ktorých za náhradu 5,7 hektára pôdy záhrad v okrese Levoča vydal Slovenský pozemkový fond reštituentom 200 hektárov pôdy prevažne v lukratívnych oblastiach Vysokých Tatier. „Gabriela Matečná prihrala v tomto prípade 200 hektárov pozemkov, v ktorých sú aj pozemky pod budúcou rýchlostnou komunikáciou medzi Popradom a Kežmarkom, teda diaľnicou, vo Veľkej Lomnici alebo v obci Vrbov, známej popradskej skupine,“ uviedla Lucia Ďuriš Nicholsonová.

V roku 2004 mal Obvodný pozemkový úrad v Poprade vydať podľa SaS rozhodnutie, ktorým priznal reštitučný nárok, teda nárok na skonfiškované pozemky súrodencom Kahancovým. Tieto osoby následne požiadali SPF o riešenie ich reštitučných nárokov tak, že im prevedú náhradnú pôdu.

„Nechceli peniaze, ale pôdu. Na základe toho bola dňa 27. marca 2015 uzatvorená zmluva medzi SPF a Ladislavom Zoričákom o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom pre súrodencov Kahancových. Títo súrodenci poverili Zoričáka, aby tieto reštitučné záležitosti pre nich vybavoval. Z tejto zmluvy vyplýva, že tieto skonfiškované pozemky súrodencov Kahancových boli v roku 2005 ocenené znaleckým posudkom, a to podľa cenového predpisu z roku 1990, kde na jeden meter štvorcový záhrad prislúchala suma 100 Kčs,“ pokračovala Nicholsonová.

Podpredsedníčka NR SR za SaS upresnila, že pri veľkosti plochy 5,7 hektára to predstavuje sumu približne 190 tisíc eur.„SPF okamžite previedol na tieto osoby v okrese Levoča dokopy okolo 22 hektárov pôdy, pričom aj tieto pozemky, ktoré boli vydávané ako náhradné pozemky, boli oceňované podľa toho istého predpisu,“ vysvetlila Nicholsonová.

Problémom je diaľnica

SPF mal dať rodine Kahancových v okrese Levoča len 22 hektárov pôdy a zvyšok mal fond nájsť podľa SaS napríklad vo Vysokých Tatrách v obci Vrbov (33 hektárov), ktorá je dnes veľmi lukratívnou plochou, kde sa momentálne cena za meter štvorcový pôdy pohybuje od 33 do 37 eur.

„Tento postup je protizákonný. Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom upravuje spôsob, akým SPF má vydávať náhradné pozemky. Ak ste reštituent a žiadate náhradné pozemky, SPF by ich vám mal vydať v tom istom katastrálnom území. Ak ich nemá voľné, tak vo vedľajšom, prípadne aspoň v danom okrese. Ak súrodenci Kahancoví požiadali o náhradné pozemky, mali ich dostať v okrese Levoča, nie v okrese Kežmarok. Toto podľa tohto zákona nie je možné. Zároveň sme prišli na to, že SPF vydal aj náhradné pozemky v okrese Veľká Lomnica a cez tieto pozemky má ísť diaľnica, čo v januári 2011, kedy boli náhradné pozemky vydávané v zastúpení Gabriely Matečnej, bolo jasné. Ani toto podľa daného zákona nie je možné. SPF nemôže vydávať náhradné pozemky v území, v ktorom má v budúcnosti stáť stavba vo verejnom záujme, čo diaľnica bezpochyby je,“ komentovala pochybenia Nicholsonová.

Pri postupe, v ktorom sa použije cenové ohodnotenie skonfiškovaných pozemkov z roku 1990 a náhrady napríklad z roku 2015 ide podľa SaS o zjavný nepomer v týchto cenách. "Trhová hodnota náhradných pozemkov je pri nich niekoľkokrát vyššia ako tá, z roku 1990. Pri cene za meter štvorcový v lukratívnych častiach na hektár cez 30 eur môže ísť pri 200 hektároch až o viac ako 60 miliónov eur. SPF mal mať navyše podľa SaS v čase reštitúcií k dispozícii v okrese Levoča 371 hektárov voľných plôch," ozrejmila Nicholsonová.

„Predstavili sme prípad, za ktorý nesie v plnej miere zodpovednosť ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná ako bývalá šéfka SPF. Prípad, kedy 200 hektárov cennej slovenskej pôdy skončilo v rukách vplyvných podnikateľov, prípad ako Veľký Slavkov. Tu už končia debaty o vyvodení politickej zodpovednosti, ale začínajú debaty o vyvodení trestnoprávnej zodpovednosti voči ministerke Matečnej,“ dodala Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Podľa SPF je všetko inak

Postup pri reštitúcii kritizovanej opozičnou stranou SaS bol podľa hovorcu Slovenského pozemkového fondu Martina Kormoša v súlade so zákonom 503 z roku 2003. Podľa prechodného ustanovenia paragrafu 8c sa rokovania o výzvach oprávnených osôb doručených do 28. februára 2011 majú dokončiť podľa predpisov účinných do 1. marca 2011, v zmysle ktorých je možné oprávnenej osobe poskytnúť náhradné pozemky aj v susednom okrese.

Ako SPF v reakcii uviedol, keďže predmetný reštitučný nárok bol uplatnený pred týmto termínom, na plnenie tohto nároku sa vzťahujú reštitučné predpisy v znení účinnom do februára 2011, podľa ktorých je možné oprávnenej osobe poskytnúť náhradné pozemky aj v susednom okrese.

Išlo o plnenie pre dve osoby

"Vzhľadom na veľmi vysokú hodnotu reštitučného nároku oprávnených osôb (Ernest Kahanec a Karin Kahancová, pozn. red), ktorý bol priznaný v katastrálnom území Levoča (191.585,34 eur), SPF nemohol vydať celú výmeru náhradných pozemkov v pôvodnom KÚ, nakoľko by týmto spôsobom vznikol nedostatok výmery náhradných pozemkov pre iné oprávnené osoby v tomto katastrálnom území.

Podľa v tom čase dostupných informácií bolo potrebné v tom čase riešiť v KÚ Levoča ešte 250 až 300 ha poľnohospodárskej pôdy. Okrem pôvodného KÚ Levoča boli preto predmetnom reštitučných plnení aj pozemky v iných katastrálnych územiach okresu Levoča (Dravce, Spišské Podhradie, Vyšné Repaše, Domaňovce). Po preverení možností riešenia nároku v ďalších katastrálnych územiach tohto okresu boli oprávneným osobám poskytnuté aj pozemky nachádzajúce sa v katastrálnych územiach susedného okresu Kežmarok, vrátane KÚ Vrbov a Veľká Lomnica," spresnil pozemkový fond.

"K námietkam týkajúcim sa výmery náhradných pozemkov uvádzame, že zákonný limit pozemkov, ktorý je možné vydať oprávneným osobám, je 150 hektárov pre jednu oprávnenú osobu. V danom prípade išlo o plnenie pre dve oprávnené osoby, každej z nich bolo poskytnutých asi 92 ha pozemkov. Výmera náhradných pozemkov s nižšou bonitou kompenzovala veľmi vysokú bonitu pôvodných pozemkov oprávnených osôb, z ktorej plynula aj vysoká hodnota reštitučného nároku," spresnil SPF.

K oceňovaniu reštitučných nárokov a náhrad SPF uviedol, že pôvodné pozemky, ako aj náhradné pozemky sa podľa jedného cenového predpisu, teda vyhlášky Ministerstva financií a cien SR číslo 289 z roku 1990, oceňujú už viac ako 27 rokov, odkedy bol prijatý prvý reštitučný zákon číslo 229 z roku 1991. "Tým je zabezpečené, aby reštituentom bola poskytnutá náhrada, ktorej hodnota zodpovedá hodnote pôvodného majetku v čase, kedy tento majetok prešiel na štát. Oceňovanie pôvodných a náhradných pozemkov podľa rôznych cenových predpisov by bolo v rozpore s podstatou a účelom reštitúcií, ktorým je zmiernenie majetkových krívd občanov," dodal pozemkový fond.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá