V EÚ žije pod hranicou chudoby každý šiesty človek

TA3
14.5.2012 13:57

Členské štáty sa zaviazali znížiť do roku 2020 počet ľudí žijúcich pod hranicou chudoby o 20 miliónov, Slovensko si dalo cieľ vymaniť z rizika chudoby 170 tisíc ľudí.

V EÚ žije pod hranicou chudoby každý šiesty človek
SITA

V Európskej únii žije pod hranicou chudoby každý šiesty človek. Ide o okolo 80 miliónov ľudí, ktorí denne žijú v obave, či budú mať z čoho zaplatiť nájom alebo či budú schopní postarať sa o svoje deti. "Tento počet je veľký, preto je pre EÚ téma sociálneho postavenia chudobnejších vrstiev občanov jedným z kľúčovejších bodov hospodárskej stratégie, ktorá je naplánovaná až do roku 2020," uviedla pred novinármi Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie v SR. V tejto stratégii sa členské štáty zaviazali znížiť do spomínaného roka počet ľudí žijúcich pod hranicou chudoby o 20 miliónov. Slovensko si dalo cieľ vymaniť z rizika chudoby 170 tisíc ľudí, dodala. "Dúfame, že tie ciele sú realistické a podarí sa ich naplniť aj napriek kríze."

Jedným z vážnych prejavov chudoby sa stáva bezdomovectvo. Prestáva byť problémom alkoholikov, asociálov a čoraz častejšie začína postihovať stredné vrstvy, vysokoškolsky vzdelaných ľudí i mladých ľudí, ktorí si nenašli zamestnanie alebo prišli oň, poznamenala Anna Galovičová zo Slovenskej siete proti chudobe. Na Slovensku, ale i v postkomunistických krajinách je chudoba vnímaná najmä tak, že si "postihnutí" môžu za pád sami. "Tento názor je potrebné zmeniť," zdôraznila.

Daniela Obšasníková dodala, že ľudia, ktorí žijú v chudobe, nepotrebujú luxus, ale strechu nad hlavou a slušný život. Záver z nedávneho rokovania Európskej siete proti chudobe v Bruseli podľa nej hovorí o veľkých rozdieloch medzi vnímaním chudoby v jednotlivých krajinách únie. "Zistili sme, že ani v rámci EÚ, ani na Slovensku neexistuje výskum, ktorý by nám hovoril reálne čísla o ľuďoch ocitajúcich sa na hranici, či pod hranicou chudoby," uviedla s tým, že pokiaľ nepoznáme reálny stav, ťažko budeme hovoriť o východiskách z tohto stavu.

Podľa jej slov človek sám, bez pomoci spoločnosti, nie je schopný dostať sa z chudoby. Podľa nej sa účastníci rokovania zhodli na tom, že banky by mali čiastočne participovať na riešení zlej situácie. Banky dostali veľmi veľa peňazí na to, aby sa dostali z problémov, teraz by nemali brať strechu nad hlavou ľuďom, ktorí nemôžu splácať úvery pre náhlu stratu zamestnania, doplnila Galovičová. "To roztáča ďalší kolotoč," zdôraznila. Do výstavby sociálnych bytov je nutné zapájať vo väčšej miere obce a mestá. V tejto súvislosti zaznel i názor, že štáty sa zbavujú zodpovednosti a nechávajú tlak vo vytrhávaní ľudí z biedy a chudoby predovšetkým na občianske združenia, čo nie je dobré.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok