Kiska vymenoval nových rektorov aj profesorov vysokých škôl

Aktualizované:
Kiska vymenoval nových rektorov aj profesorov vysokých škôl
Zdroj foto: TASR
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval sedem rektorov vysokých škôl a 19 profesorov. Nových profesorov budú mať napríklad odbory normálna a patologická fyziológia, evanjelická teológia či farmakológia.

Vymenovaní rektori:

Roman BOČA, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Klaudia HALÁSZOVÁ, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Edita HEKELOVÁ, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Jozef JANDAČKA, Žilinská univerzita v Žiline
Tomáš LENGYELFALUSY, Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
Peter ŠIMKO, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Libor VOZÁR, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zásadná a nenahraditeľná úloha

Prezident vo svojom príhovore zdôraznil, že "v tlaku na kvalitnejšie vzdelávanie, vedu a výskum na Slovensku vnímam vašu úlohu ako zásadnú a nenahraditeľnú. A pri jej plnení vám želám veľa šťastia v osobnom živote a dostatok energie, nápadov a trpezlivosti v pracovnom a akademickom živote.“ Medzi vymenovanými rektormi je nový rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Roman Boča, ktorý pôsobí na univerzite 15 rokov. Je odborníkom v oblasti anorganickej chémie, v roku 2011 získal ocenenie Vedec roka.

Medzi priority vo funkcii rektora zaradil zvýšenie zdrojov financovania univerzity o 30 až 50 percent nad rámec dotácie, zlepšenie postavenia univerzitných učiteľov, stabilizáciu garantov štúdia či zlepšenie čerpania fondov Európskej únie.

Profesori:

doc. Mgr. František Ábel, PhD. v odbore: evanjelická teológia
doc. Ing. Albert Breier, DrSc. v odbore: biochémia
doc. JUDr. Anton Dulak, PhD. v odbore: občianske právo
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. v odbore: farmakológia
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. v odbore: masmediálne štúdiá
doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD.v odbore: vojenské spojovacie a informačné systémy
doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. v odbore: filozofia
doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. v odbore: ošetrovateľstvo
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. v odbore: pedagogika
doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. v odbore: aplikovaná informatika
doc. Ing. Alena Kozáková, PhD. v odbore: mechatronika
Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. v odbore: trestné právo
doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. v odbore: obchodné a finančné právo
doc. RNDr. František Ondriska, PhD. v odbore: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. v odbore: gynekológia a pôrodníctvo
doc. JUDr. Peter Polák, PhD. v odbore: trestné právo
doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. v odbore: mechatronika
doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. v odbore: správne právo
doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. v odbore: normálna a patologická fyziológia

Novým rektorom Žilinskej univerzity v Žiline je Jozef Jandačka, ktorý vystriedal Tatianu Čorejovú. Stal sa tak jedenástym rektorom univerzity. Vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline (dnešná Žilinská univerzita), odbor strojárska technológia. V roku 1993 získal titul CSc., v roku 1999 titul docent a v roku 2010 sa stal profesorom. V rokoch 2006 – 2014 bol vedúcim Katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity.

Do kresla rektora Univerzity Konštantína Filozofa sa po štyroch rokoch vracia Libor Vozár. Vozár bol rektorom nitrianskej univerzity od roku 2006, potom ho opätovne zvolili v roku 2010. Tretíkrát už podľa zákona kandidovať nemohol, v roku 2014 ho nahradil Ľubomír Zelenický.

Prvá žena na čele poľnohospodárskej univerzity

Kiska vymenoval aj dve ženy, ktoré si sadnú do kresla rektora. Klaudia Halászová je prvá žena, ktorá stojí na čele Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Predtým bola dekankou Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Na rektorskom poste vystrieda Petra Bielika, ktorý viedol univerzitu dve funkčné obdobia a tretí raz za sebou už podľa zákona kandidovať nemohol.

Edita Hekelová je rektorkou Vysokej školy manažmentu v Trenčíne od roku 2014. Hekelová je absolventkou Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Počas svojho pôsobenia vychovala, vyškolila a vzdelávala stovky slovenských i zahraničných študentov a v rámci spolupráce s praxou viedla školenia v oblasti kvality v desiatkach slovenských firiem.

Vymenovaných rektorov dopĺňa Tomáš Lengyelfalusy z Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom a Peter Šimko zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá