Vysvetľovali krok voči Kuciakovej kolegyni, ktorý vyvolal nevôľu

Aktualizované:
Cieľom získania časti komunikácie z mobilu českej novinárky Pavly Holcovej boli výhradne objektívne dôkazy, ktoré môžu pomôcť pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Uvádza sa to v stanovisku Úradu špeciálnej prokuratúry s tým, že nechceli porušiť práva tejto investigatívnej novinárky.

Telefón radšej dobrovoľne vydala

Úrad špeciálnej prokuratúry zdôrazňuje, že cieľom získania časti komunikácie medzi českou novinárkou Pavlou Holcovou a zavraždeným Jánom Kuciakom bolo výhradne získanie objektívnych dôkazov, ktoré môžu napomôcť pri vyšetrovaní trestného činu a nie porušenie práv novinárky. Uvádza sa to vo vyhlásení Úradu špeciálnej prokuratúry k medializovaným informáciám o zadržanom telefóne novinárky.

"V rámci vykonávaných úkonov v prípravnom konaní nevyhnutných pre trestné konanie v trestnej veci úkladnej vraždy bol svedkyni doručený príkaz na "umožnenie vyhotovenia a ponechania si kópie počítačových údajov, ktoré obsahuje mobilný telefón, v ktorom je zasunutá SIM karta, pamäťová karta svedkyne, a to „tých súborov a údajov, ktoré by mali zachytávať obsah, rozsah a formu komunikácie P. H. s nebohým J. K. a aj iných informácií o pripravovanom článku o talianskej mafii na Slovensku, ktoré by mohli byť motívom páchateľa skutku," uviedol ÚŠP.

Svedkyňa príkaz podľa prokuratúry prevzala, oboznámila sa s ním, s takýmto úkonom súhlasila a prisľúbila spoluprácu. "Po začatí vykonávania príprav na vyhotovenie požadovanej kópie počítačových súborov a údajov, ktoré by mali zachytávať obsah, rozsah a formu komunikácie P. H. s nebohým J. K. a aj iných informácií o pripravovanom článku o talianskej mafii na Slovensku, ktoré by mohli byť motívom páchateľa skutku nevyhnutných pre trestné konanie a zistení, že mobilný telefón nemá aktivovaný režim – vývojárske zariadenie, ktorý by umožnilo priame pripojenie telefónu a skopírovanie údajov, bola vyzvaná, aby sprístupnila túto funkciu. Toto svedkyňa odmietla a výslovne vyhlásila, že radšej dobrovoľne vydáva mobilný telefón pre potreby trestného konania," konštatuje prokuratúra s tým, že na znak svojho súhlasu podpísala novinárka zápisnicu.

Primerane ho zabezpečili

Po dobrovoľnom vydaní bol mobilný telefón podľa ÚŠP primeraným spôsobom zabezpečený, aby nedošlo k akejkoľvek manipulácii s ním alebo s jeho obsahom. "Do dnešného dňa orgány činné v trestnom konaní s mobilným telefónom žiadnym spôsobom ďalej nenakladali a teda najmä nedošlo k pokusu o prelomenie jeho ochrany," uviedla špeciálna prokuratúra s tým, že svedkyni bude vydaný bezodkladne, ako to umožní procesná situácia.

"Zabezpečenie vyhotovenia a ponechania si kópie počítačových údajov, ktoré obsahuje mobilný telefón pre potreby trestného konania je nevyhnutné a logické. Ako sme už opakovane uviedli, motívom úkladnej vraždy je s najväčšou pravdepodobnosťou práca zavraždeného novinára a je teda zrejmé, že vyšetrovanie musí hľadať odpovede a dôkazy medzi jeho kolegami - novinármi, ktorí s ním spolupracovali a zaujímať sa o to, na čom pracovali, na akých zisteniach, ktoré mohli spôsobiť tragédiu dvoch ľudí. Preveriť túto verziu nie je možné inde ako v jeho práci, u jeho kolegov – novinárov. Svedkyňa sama hneď na začiatku verejne deklarovala ich takmer dvojročnú spoluprácu na pripravovanom článku o talianskej mafii na Slovensku a frekventovaný každodenný pracovný kontakt," uvádza ÚŠP.

TOP videá

Spolupracovala so zavraždeným novinárom

Na základe medializovaných informácií a jej podrobného stanoviska, ktorým prejavila ochotu sa podieľať na objasnení úkladnej vraždy novinára a jeho partnerky bude podľa prokuratúry svedkyňa opätovne oslovená so žiadosťou o poskytnutie takejto účinnej spolupráce. "Prokurátor v súvislosti s výkonom svojich oprávnení v prípravnom konaní zabezpečí, aby sa nevyskytli žiadne pochybnosti o vykonaní úkonu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zároveň tak, aby nedošlo k pochybnostiam o narušení práv svedkyne," dodal ÚŠP.

So správou o odobratí mobilného telefónu novinárke, ktorá spolupracovala so zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom, prišiel portál Aktuality.sk. Podľa nich novinárka tvrdí, že ak by svoj telefón nevydala, dostala by pokutu 1 650 eur a mobil by jej aj tak vzali. Novinárka z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku sa podľa vlastných slov so zavraždeným poznala päť rokov, riešili spolu mnoho "komplikovaných, absurdných i nikam nevedúcich káuz". Na poslednej pracovali 18 mesiacov, rozprávali sa spolu aj niekoľkokrát denne. Organizácie zastupujúce novinárov a vydavateľov oficiálne vyjadrili Holcovej podporu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá