Obnova hradov viazne, ministerstvo zatiaľ neposkytlo financie

Urýchlenie spracovania zmlúv k dotáciám na pracovnú sezónu 2018 v programe Obnovme si svoj dom, podprogramy 1.3 a 1.4, žiada združenie právnických osôb Zachráňme hrady. Obrátilo sa v tejto súvislosti otvoreným listom na ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú. Upozorňujú v ňom, že murárske stabilizačné práce na hradoch sa vykonávajú od apríla do začiatku októbra, pričom akékoľvek odďaľovanie spôsobuje organizačné a technologické problémy. Informoval o tom podpredseda združenia Peter Herceg.

Chcú využiť murársku sezónu

Odborné komisie podľa združenia v uvedených podprogramoch zasadali a rozhodli prednostne už vo februári 2018, aby všetci, ktorí pracujú na pamiatkach v prírodnom prostredí, mohli využiť čo možno najdlhšie murársku sezónu. Tá trvá od apríla do konca septembra, keď je najvhodnejšie počasie na murovanie tradičnou metódou bez cementu a nemrznúcich zmesí.

"Je tu polovica mája a z ministerstva kultúry nebola odoslaná ani jedna podpísaná zmluva našim členom, ani inému žiadateľovi," píše v liste združenie, ktoré nečinnosť rezortu kultúry považuje za diametrálne odlišnú od medializovaných vyhlásení ministerky o intenzívnej podpore záchrany ruín z apríla tohto roka.

TOP videá

Podpora zaseknutá na ministerstve

Združenie súčasne ministerku kultúry upozorňuje, že na práce zamestnali nezamestnaných od 1. mája, avšak avizovaná materiálna podpora ich práce, náklady na odborné výskumy, projektovú dokumentáciu a ďalšie, ako aj podpora dobrovoľníckych workshopov a publikačnej činnosti je "zaseknutá na vašom ministerstve". Členovia združenia tiež pripomínajú, že v roku 2017 opakovane vytvorili viac ako 600 pracovných miest na sedem mesiacov.

Záujmové združenie Zachráňme hrady zastupuje 28 subjektov - občianskych združení, ktoré pracujú na záchrane zrúcanín na celom Slovensku. "Ministerka kultúry Ľubica Laššáková považuje transparentnosť pri rozdeľovaní dotácií za kľúčovú, preto všetkých 230 schválených projektov prerokovala s odborníkmi ministerstva a v termíne podpísala. Tieto zmluvy sú v týchto dňoch rozosielané. V podprograme 1.4. bol nanovo zrealizovaný kontrolný proces, na základe ktorého sú pripravované na prerokovanie a podpis ďalšie zmluvy. Ich rozposielanie je plánované v priebehu budúceho týždňa," zareagovala hovorkyňa ministerstva kultúry Jana Burdová. Laššáková zároveň pozvala predstaviteľov Združenia právnických osôb Zachráňme hrady na stretnutie, ktoré je naplánované na 24. mája.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá