Pomôžu s plavárňou i telocvičňou. Vláda na východe rozdeľovala dotácie

Aktualizované:
Vláda na výjazdovom zasadaní v Trebišove prerokovala informáciu o priebežnej realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté v rámci Slovenska.

Dostanú pol milióna

Schválila návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške jeden milión eur na projekty pre obce, organizácie a cirkvi v okrese Trebišov. Uviedol to na tlačovej besede po skončení výjazdového rokovania predseda vlády Peter Pellegrini.

Mimo regionálneho príspevku dostane mesto Trebišov pol milióna eur, ak nájde z vlastných zdrojov ďalšie peniaze potrebné na dokončenie plavárne. Aj Kráľovský Chlmec dostane 500-tisíc eur na dokončenie multifunkčnej telocvične s hľadiskom.

Po skončení rokovania vlády Peter Pellegrini z rezervy premiéra odovzdal symbolický šek na 8 000 eur pre neziskovú organizáciu KOTVA, ktorá pomáha týraným ženám a deťom. Pred zasadaním vlády sa premiér Pellegrini stretol s primátormi a starostami z okresu, ktorí ho informovali o rozvojových zámeroch a potrebách.

Návrh schválili pred rokmi

Vláda schválila Akčný plán rozvoja okresu Trebišov v auguste 2016, pričom boli k nemu schválené dva dodatky. Jeho cieľom je do roku 2020 prostredníctvom finančnej podpory realizovať rozvojové projekty, znižovať mieru nezamestnanosti a skvalitnenie života ľudí. Akčný plán ráta s prílevom investičných prostriedkov v celkovej výške 114,4 mil. eur, z toho má byť 40,6 milióna eur z európskych štrukturálnych a investičných fondov, z rozpočtu 5,815 milióna eur.

V rámci akčného plánu mal okres Trebišov dostať regionálny príspevok vo výške 5 815 000 eur, z toho milión eur v roku 2016, 1,1 mil. eur v roku 2017, 1 150 000 eur tento rok a 2 565 000 eur v rokoch 2019 a 2020. Z priebežnej informácie o plnení akčného plánu vyplýva, že v okres Trebišov má do roku 2020 vzniknúť 1 535 pracovných miest. Do apríla tohto roku bolo vytvorených 1 339 pracovných miest, pričom miera nezamestnanosti, ktorá bola v roku 2005 na úrovni 18,43 percenta klesla k 31. marcu tohto roka na 12,72 percenta.

Premiér Pellegrini ocenil výrazný pokles počtu nezamestnaných, ktorý už dosiahol približne 80 percent z plánovaného cieľa. Podiel na tom má nielen ochota tunajších ľudí cestovať za prácou, ale aj skutočnosť, že polovica našla prácu priamo v okrese.

TOP videá

Financie aj na cestovný ruch

Medzi priority rozvoja Trebišovského okresu v rámci akčného plánu je zaradená podpora podnikania v pôdohospodárstve a potravinárstve v objeme vyše 37 miliónov eur, z toho z eurofondov má ísť 13,4 mil. eur. Uzavreté sú už zmluvy na poskytnutie nenávratného príspevku 4,1 mil. eur.

Na podporu minimálne 10 podnikateľských subjektov v priemysle a službách a na podporu udržateľného cestovného ruchu je plánovaných vyše 11 miliónov eur. Z materiálu vyplýva, že v súčasnosti sú uzavreté zmluvy na financovanie projektov z európskych fondov v celkovej výške vyše 26,4 milióna eur.

Ako uviedol Pellegrini, vláda na rokovaní poverila ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú, aby zabezpečila urýchlenie vybavovania žiadostí o evidenciu všetkých vinohradníckych plôch a ich zápis do registra. V okrese Trebišov je viacero vinohradníckych oblastí. Premiér dodal, že štát sa má prioritne venovať aj realizácii pozemkových úprav vo vinohradníckych oblastiach.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá