SPOLU navrhuje zmeny v materských dovolenkách a rodičovskom príspevku

Strana SPOLU navrhuje zmeny v materských dovolenkách, ktoré by mali vplyv na nárast príjmu rodín. Druhou zmenou je návrh na flexibilné čerpanie rodičovského príspevku.

Dlhšia materská dovolenka

Balík zákonov, ktoré majú zlepšiť situáciu rodín, predloží na rokovanie parlamentu na najbližších dvoch schôdzach skupina nezaradených poslancov. Informovala o tom v stredu poslankyňa Simona Petrík s poslancom Jozefom Mihálom. Hlavným opatrením je predĺženie materskej dovolenky zo súčasných 34 na 52 týždňov.

Týkalo by sa to adekvátne aj otcov, ktorí si zvolia čerpanie materského, priblížil Mihál. To podľa neho prinesie zásluhovosť do systému, rast príjmu pre rodiny a zvýhodní pracujúcich rodičov. V súvislosti s rodičovským príspevkom uviedol, že navrhnú jeho flexibilnejšie čerpanie. „Aby sa mohla rodina rozhodnúť, či bude nižší príspevok poberať až do troch rokov dieťaťa, alebo naopak, či si zvolí cestu vyššieho rodičovského príspevku, ktorý bude poberať povedzme len do dvoch rokov dieťaťa," vysvetlil.

Dvojtýždňové otcovské voľno

Podľa poslankyne Petrík zrušenie dane z pridanej hodnoty na plienky, umelé mlieko a ďalšie tovary nie je dobrým opatrením a zvýšenie rodičovského príspevku by nedopomohlo rodinám k dôstojnému životu a zvýšeniu počtu detí. Opatrenia na podporu rodiny by mali byť komplexné a variabilné, mali by sa dotknúť čo najširšieho okruhu obyvateľov a dlhodobo stabilné, konštatovala. Poslankyňa navrhuje zdieľanie času na ošetrovanie jedného člena rodiny s iným členom rodiny, aj zavedenie 2-týždňového otcovského voľna po narodení dieťaťa počas šestonedelia matky, hradené zo sociálneho poistenia.

K ďalším návrhom, ktoré chcú predložiť nezaradení poslanci, tiež patrí, aby sa samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnanci s minimálnymi alebo nízkymi vymeriavacími základmi na nemocenské poistenie mohli dobrovoľne pripoistiť na nemocenské poistenie.

TOP videá

K aktuálnemu návrhu odborov na skrátenie týždenného pracovného času na 37,5 hodiny Mihál povedal, že ak by to malo byť plošné, vzniká otázka, ako by to ovplyvnilo mzdy. V súčasnosti už v mnohých firmách a na základe kolektívnej zmluvy a individuálnej dohody je týždenný pracovný čas 37,5 hodiny a zo zákona je tam, kde je trojzmenná prevádzka, uzavrel.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá