Znečistené ovzdušie nepozná hranice, ohrozuje zdravie

Doprava a individuálne vykurovanie sú najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia na Slovensku. Nie je to však iba náš problém – emisie a splodiny nepoznajú hranice. Aj preto sa v oblasti ochrany životného prostredia stáva otázka čistého vzduchu celoeurópskou témou. Zvlášť alarmujúci je dosah takéhoto znečistenia na zdravie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá