Pracovníci v sex-biznise žiadajú rešpektovanie svojich práv

11.5.2012 10:34

Už 9 rokov sa Občianske združenie Odyseus venuje prostredníctvom programu Červený dáždnik ľuďom pracujúcim v pouličnom sex-biznise. Verejnosť upozorňuje na rešpektovanie ľudských práv ľudí pracujúcich v sex-biznise a vyzýva k eliminovaniu násilia, ktoré je na nich páchané.

Pracovníci v sex-biznise žiadajú rešpektovanie svojich práv
ČTK

Tento rok prebieha projekt ,,Nie som hračka, mám svoju hodnotu!“. Projekt poukazuje na to, že  ženám pracujúcim v pouličnom sex-biznise chýbajú informácie o tom, aké sú ich práva a kde nájdu pomoc. V mnohých prípadoch totiž bývajú ich ľudské práva porušované.

„Najčastejšie sa stretávame s porušovaním práva na osobnú bezpečnosť a práva na ochranu zdravia. Sme často jedinou organizáciou, s ktorou môžu ženy pracujúce v sex-biznise otvorene hovoriť o svojich problémoch. Spoločnosť sa ženám pracujúcim v sex-biznise otáča chrbtom a ony často nemajú prístup k potrebným informáciám. Je nutné o ich právach rozprávať a na úrovni mesta,  krajiny či na medzinárodnej spolupráce aj tieto práva obhajovať“, hovorí Sandra Pódová z OZ Odyseus.

Projekt prebieha počas celého roka 2012. Okrem výkonu terénnej sociálnej práce a poradenstva priamo na ulici, sú pre ženy pracujúce v sex-biznise organizované podporné stretnutia, ktoré sú tematicky zamerané a ku ktorým sú prizvaní aj odborníci ako gynekológ, právnik či psychológ.

Cez konzultácie a poradenstvo s  odborníkmi sa zvyšuje právne povedomie osôb pracujúcich v sex-biznise čo prispieva k ich účinnej obrane pri porušovaní ich práv.

„Vyvrcholením celého projektu bude Medzinárodný deň osôb pracujúcich v sex-biznise za ukončenie násilia, ktoré je na nich páchané. Na tento deň (17.12.) pripravíme špeciálne stretnutie pre ženy, na ktorom budeme hovoriť o celoročných zisteniach o porušovaní ich práv a o možných spoločných krokoch smerujúcich k ukončeniu diskriminácie“, dodáva Pódová.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok