Objavili ďalší prípad osýpok, zaočkovanosť nebezpečne klesá

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky eviduje v tomto roku dva nové prípady osýpok u občanov Slovenskej republiky, ktorí pracovne pôsobia v Rakúsku. Ako informoval hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas, ide o 40-ročnú ženu a 46-ročného muža z Bratislavského kraja.

Protiepidemické opatrenia

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vykonali príslušné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia osýpok.

Podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu ochorení bolo v Rakúsku od začiatku roka do 6. apríla hlásených 29 prípadov osýpok, z toho 14 vo Viedni. Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a zdravia a ochrany spotrebiteľa Rakúska uvádza, že v Dolnom Rakúsku bolo zaznamenaných 13 prípadov ochorení na osýpky, informoval Mikas.

Výsledky poslednej kontroly

Dolné Rakúsko, ktoré hraničí s Bratislavským krajom, je častým cieľom návštev ako aj pracovného pôsobenia občanov Slovenskej republiky. Podľa výsledkov poslednej kontroly klesla v Bratislavskom kraji zaočkovanosť detskej populácie proti osýpkam, mumpsu a ružienke v rámci základného očkovania pod hranicu 95 percent. Preto je potrebné venovať tejto skutočnosti zvýšenú pozornosť.

"Opätovne si dovoľujeme zdôrazniť potrebu zvýšenej ostražitosti zdravotníckych pracovníkov, najmä všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých, aby v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze mysleli aj na toto ochorenie," uvádza Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý pozorne monitoruje epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok v Slovenskej republike aj v okolitých krajinách.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá