Priemyselná produkcia medziročne výrazne stúpla, stavebníctvo v recesii

TA3
10.5.2012 09:04

Dnes dopoludnia totiž zverejní štatistiky marcovej priemyselnej a stavebnej produkcie. Analytici očakávajú, že čísla slovenských sektorov budú opäť pozitívnejšie ako priemerné výsledky Európskej únie.

Priemyselná produkcia medziročne výrazne stúpla, stavebníctvo v recesii
TA3

Priemyselná produkcia sa vrátila k dvojcifernému rastu

Slovenský priemysel naďalej pridáva na dynamike. Produkcia v priemysle totiž v marci po desiatich mesiacoch medziročne rástla opäť dvojciferným tempom, a to o 12,1 %. Vo februári pritom rast dosiahol 8,4 %. Vysokou mierou sa na tomto raste podieľa predovšetkým samotná priemyselná výroba, ktorá v marci po očistení o vplyv pracovných dní medziročne vzrástla až o 14,7 %, kým v ťažbe a dobývaní sa zaznamenal len mierny rast o 1,7 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu produkcia opäť poklesla, tentokrát o 2,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Na zvýšení celkovej produkcie priemyslu sa v marci tradične najviac podieľal rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 42 %. Produkcia rástla aj vo výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 16 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 8,1 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 8,7 % a vo výrobe elektrických zariadení o 9,4 %. Objem produkcie sa naopak znížil najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 9,3 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 30,3 %.

V priemere za 1. štvrťrok vzrástol index priemyselnej produkcie medziročne o 7,7 %, z toho v priemyselnej výrobe o 9,7 %, v ťažbe a dobývaní o 0,7 %. Produkcia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu bola nižšia o 2,8 %.

Celkový prírastok produkcie v prvom štvrťroku súvisel hlavne so zvýšením vo výrobe dopravných prostriedkov o 25 %, výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 9,4 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 4,7 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 10,4 % a vo výrobe elektrických zariadení o 10,9 %. Produkcia klesla vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 7,8 %, výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 29,1 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlači o 4,2 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 0,8 %.

Produkcia v slovenskom priemysle tak pokračuje v raste napriek zmierneniu dynamiky v závere minulého roka. Kým v roku 2009 ešte priemyselná produkcia vplyvom prepadu zahraničného dopytu pre hospodársku krízu medziročne klesla o 13,7 %, predvlani už opäť rástla dvojciferným tempom. V minulom roku stúpla o 7,2 %, za čím stála predovšetkým priemyselná výroba, keďže tak ťažba, ako aj výroba energií medziročne klesli.

Prepad stavebnej produkcie sa v marci prehĺbil na 11 %

Stavebná produkcia v marci tohto roka medziročne klesla o 11 % na 328,8 mil. eur. Pokračujúci prepad stavebníctva sa tak oproti druhému mesiacu prehĺbil o 3,2 percentuálneho bodu. Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli však výkony odvetvia v marci o 0,9 % vyššie ako vo februári. V prvom štvrťroku stavebná produkcia dosiahla objem 814,8 mil. eur a medziročne sa opäť znížila o 9,2 %, informoval vo štvrtok Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v marci v tuzemsku medziročne klesla o 12,3 % na 306,3 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii klesol o 1,3 percentuálneho bodu na 93,2 %. "Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil výrazný pokles stavebných prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, o 17,8 %. Objem prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 16,4 %," uviedol ďalej ŠÚ.

V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, tvorila 75,9 %, čo je medziročne menej o 5 percentuálnych bodov. Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol o 5,6 percentuálneho bodu na 22,7 %. "Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 30,7 % a na budovách o 6,2 %," dodal ŠÚ. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 79,9 % a na inžinierskych stavbách 20,1 %. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí sa v marci medziročne zvýšila o 11,4 % na 22,5 mil. eur. Jej podiel na celkovom objeme stavebnej produkcie tvoril 6,8 %.

V prvom kvartáli klesla stavebná produkcia v tuzemsku o 11,1 % na 767,3 mil. eur. Objem prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, sa znížil o 14,7 % na 581,4 mil. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 11,7 % a dosiahli 177,4 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 3,2 percentuálneho bodu na 75,8 % a podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 4,7 percentuálneho bodu na 23,1 %. Produkcia v zahraničí v prvom štvrťroku vzrástla o 37,3 % na 47,5 mil. eur a jej podiel na celkovej stavebnej produkcii dosiahol 5,8 %.

Stavebná produkcia vo februári tohto roka medziročne klesla o 7,8 % na 247,6 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli výkony odvetvia o 2,4 % nižšie ako v prvom mesiaci roka. Za prvé dva tohtoročné mesiace stavebná produkcia dosiahla objem 486,1 mil. eur a medziročne sa znížila o 7,9 %. Výkony stavebníctva v roku 2011 dosiahli objem 5,506 mld. eur a medziročne sa znížili o 1,7 %. Produkcia v tuzemsku vlani klesla o 2,7 % na 5,303 mld. eur, čo z celkového objemu stavebnej produkcie predstavovalo 96,3 %. Stavebné firmy v minulom roku zvýšili výkony v zahraničí o 37,2 % na 202,9 mil. eur, čo na výkonoch odvetvia znamenalo podiel 3,7 %.

O vývoji slovenskej ekonomiky sme sa rozprávali s kolegyňou Dominikou Hyriakovou

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok