Slováci sú najviac ohrození postrachom robotického veku

Automatizácia práce je pre ľudí na Slovensku reálnou hrozbou, väčšou ako pre obyvateľov iných krajín. Je totiž vysoko pravdepodobné, že nahradí množstvo pracovných miest. Informovala o tom Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Sme na tom najhoršie z OECD

V rozvinutých ekonomikách je 66 miliónov pracovných mieste alebo 1 pracovné miesto zo 6 vysoko ohrozené automatizáciou, uvádza sa v správe Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zverejnenej v utorok. Slovensko je v rámci OECD krajinou, kde najviac hrozí strata pracovných miest v dôsledku automatizácie.

Podľa OECD v prípade 14 % pracovných miest existuje 70-% pravdepodobnosť
automatizácie. Navyše v prípade ďalších 32 % pracovných miest je veľmi pravdepodobná (50 % až 70 %) výrazná zmena spôsobu vykonávania práce, týkajúca sa podielu robotizácie a zmeny kvalifikácie.

Tretina miest je ľahko automatizovateľná

Medzi jednotlivými krajinami OECD existujú výrazné rozdiely. Zatiaľ čo na Slovensku môže byť ľahko automatizovaných až 33 % pracovných miest, v Nórsku len 6 %. Vo všeobecnosti sú ťažšie automatizáciounahraditeľné pracovné miesta v anglosaských a severských krajinách a Holandsku než v štátoch východnej a južnej Európy, alebo v Nemecku, Čile a Japonsku.

Automatizácia
najviac ohrozuje miesta vo výrobnom sektore a poľnohospodárstve. Výrazne automatizovateľné sú však podľa OECD aj niektoré služby. Najväčšiemu riziku straty zamestnania v dôsledku automatizácie sú vystavení ľudia s nízkou kvalifikáciou a mladí ľudia.

Na Slovensku existuje 62-% pravdepodobnosť, že jedno pracovné miesto bude zautomatizované a zrušené. To je najvyššia pravdepodobnosť spomedzi 32 krajín OECD. Za Slovenskom nasledujú Litva a Grécko (po 57 %), Turecko a Čile (po 55 %). Priemer OECD je na úrovni 48 %. Najmenej sú ohrození zamestnanci na Novom Zélande, kde táto pravdepodobnosť je 39 %, nasledujú Nórsko a Fínsko (po 40 %) a USA (41 %). Na porovnanie, v Rakúsku to je 49 % a v Nemecku 54 %.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá