Kontrolóri odhalili medzery v hospodárení štátneho podniku

Aktualizované:
Štátny podnik Hydromeliorácie nehospodárne nakladal s majetkom spoločnosti. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad na základe údajov za roky 2015 a 2016. V podniku vraj úplne chýbajú vnútorné kontrolné mechanizmy a úlohy si neplní ani dozorná rada, ktorá len formálne rokuje a schvaľuje predložené dokumenty.

Systém na vážnu úvahu

Systém hospodárenia Hydromeliorácií je podľa výsledkov kontroly NKÚ na vážnu úvahu. Agrorezort sa podľa hovorcu snaží túto situáciu riešiť. "Ekonomicky problém štátneho podniku Hydromeliorácie vznikol v roku 2003, keď malé vodné nádrže, napriek tomu, že boli nedeliteľnou súčasťou závlahových systémov a napriek tomu, že boli budované súbežne s jeho budovaním a produkujúce zisk, prešli za ministra pôdohospodárstva Koncoša na Slovenský vodohospodársky podnik (v gescii Ministerstva životného prostredia SR)," skonštatoval hovorca agrorezortu Vladimír Machalík. To je podľa neho jeden z dôvodov, prečo je tento podnik v súčasnosti prakticky odrezaný od reálnych zdrojov príjmov. Problémom bolo podľa ministerstva aj uzatvorenie 30-ročných nevypovedateľných nájomných zmlúv na závlahové systémy.

Štátne podniky by mali mať podľa NKÚ možnosť v prípade nevysporiadaných pozemkov, na ktorých sa nachádzajú ich zariadenia, postupovať podobne ako privátne firmy v oblasti infraštruktúry. Ako uviedol generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ Ľubomír Andrassy, tie majú zákonné možnosti, ako sa dostať k vysporiadaniu pozemkov pod ich projektmi. Agrorezort však pripomína, že podľa vodného zákona štátny podnik Hydromeliorácie nebol nikdy vlastníkom pozemkov. "Zavlažovacie systémy boli vecným bremenom na pozemkoch. Vysporiadanosť či nevysporiadanosť je preto pre štátny podnik úplne nerelevantná informácia," zdôraznil Machalík.


Štátny podnik Hydromeliorácie, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, kontroloval NKÚ za obdobie 2015 – 2016. Úrad identifikoval viaceré problémy, medzi inými aj málo transparentný proces predaja majetku podniku či nedostatočnú činnosť dozorných rád.

TOP videá

Agrorezort: Snažíme sa to riešiť

Agrorezort predstavil vo februári 2018 Najvyššiemu kontrolnému úradu rad nápravných opatrení, ktoré sa týkali najmä zistení z éry ministra Ľubomíra Jahnátka. Uviedlo to v reakcii na výsledky kontroly NKÚ v štátnom podniku Hydromeliorácie ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka s tým, že ťažkú situáciu podniku sa snažia riešiť.

NKÚ podľa hovorcu agrorezortu akceptoval rad nápravných opatrení z dielne ministerstva pôdohospodárstva. "Patria medzi ne napríklad štvrťročné výkazníctvo zo strany štátnych podnikov, usmernenie pre majetkové komisie pri nakladaní s majetkom štátu a ďalšie," priblížil Machalík, pričom napĺňanie týchto opatrení bude v septembri agrorezort NKÚ odpočtovať.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá