Poštová banka vlani investovala do rozvoja a prelomila niekoľko rekordov

Pr správa
Poštová banka vlani investovala do rozvoja a prelomila niekoľko rekordov
Zdroj foto:
Pre Poštovú banku bol rok 2017 prelomový. Odštartovala novú obchodnú stratégiu a dosiahla niekoľko rekordných výsledkov. Špecializovanými produktmi zacielila na nové skupiny, výrazne zmenila celý vizuál, redizajnovala pobočky a klientom ponúkla unikátne benefity a služby. Na jeseň predstavila komunikačný koncept s cieľom meniť postoj Slovákov k peniazom. Tieto zmeny si vyžiadali väčšie investície avšak priniesli pozoruhodné výsledky najmä v oblasti úverov obyvateľstvu.

Poštová banka v roku 2017 dosiahla čistý zisk po zdanení takmer 47,9 milióna eur, čo je o približne tri percentá menej ako rok predtým. Očakávané zníženie hospodárskeho výsledku bolo miernejšie, než sa predpokladalo. Dôvodom poklesu zisku boli najmä pokračujúce investície. „Investovali sme do nových rozvojových projektov, modernizácie produktov, infraštruktúry, technológií, do rozširovania pobočkovej siete a rebrandingu súčasných predajných miest. Na druhej strane sa nám podarilo významne znížiť prevádzkové náklady mimo rozvojových projektov,“ komentoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko.

Pod výsledky banky sa podpísali aj pretrvávajúce nízke úrokové sadzby na trhu a silné konkurenčné prostredie. Čisté úrokové výnosy banky preto klesli medziročne o 2,4 percenta na 159,8 milióna eur. Úvery a pohľadávky voči klientom dosiahli celkový objem takmer 2,2 mld. eur a vklady klientov vyše 3,6 mld. eur. V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje nárast v úveroch a pohľadávkach voči klientom o 8,2 percenta a vkladoch o 0,2 percenta. Ukazovateľ kapitálovej primeranosti Tier I, ako percento z rizikovo vážených aktív, bol na úrovni 17,68 percenta.

Nová stratégia priniesla už vlani niekoľko rekordov. V marci dosiahla banka historicky najväčší predaj úverov, a to aj vďaka ohlasu na novú Štartovaciu pôžičku. Vďaka výhodnému úveru na bývanie Užitočné bývanie s úrokom 0,95 % p. a. sa Poštová banka stala na jeseň pri prenose úveru na bývanie druhou najpreferovanejšou bankou u nás vďaka dobre zacielenej novej komunikačnej stratégii postavenej na známych filmových scénach z Angeliky a Cliffhangera. Televízny spot Angelika sa stal dokonca víťazom prestížnej českej súťaže a získal cenu Zlatá pecka 2018 v kategórii TV spot.

Poštová banka vlani spustila niekoľko odvážnych projektov. Ako prvá banka na Slovensku priniesla aplikáciu Peniaze s5 s ponukami generovanými na základe analýzy transakčného správania klientov. Tento odmeňovací program vracia dvakrát do mesiace peniaze späť na účet podľa výšky zľavy u vybraných obchodných partnerov. Spustila tiež mobilnú aplikáciu, ktorá ponúka veľmi jednoduché ovládanie a komfortnú správu financií. Klient tak hravo zvládne ovládanie základných transakcií v osobných účtoch, má prehľad o svojich kartách, sporiacich produktoch, úveroch. Ďalej banka prekvapila prvou rodinnou pobočkou v Pezinku s detským ihriskom a zdravou kaviarňou, ktorá ukazuje, že aj finančná inštitúcia môže byť miestom oddychu a relaxu. Taktiež sa pustila do rozširovania priehradiek na vybraných poštách, aby  priblížila komfort poskytovaných finančných služieb úrovni pobočiek. Výborné výsledky dosiahli aj dcérske spoločnosti Poštovej banky Poštová poisťovňa, Prvá penzijná správcovská spoločnosť a Dôchodková správcovská spoločnosť.

„Vlaňajšie výsledky vo viacerých oblastiach potvrdzujú, že sme stratégiu nastavili správne,“ hodnotí Andrej Zaťko.

Nová stratégia Poštovej banky je výsledkom jej celkovej premeny, ktorá sa začala po prebratí banky novým akcionárom v roku 2015.

TOP videá