Pellegriniho zrekonštruovaná vláda po prvýkrát riadne zasadla

Vláda pod vedením nového premiéra Petra Pellegriniho sa stretla na prvom riadnom pracovnom zasadnutí. Po minulotýždňovej úvodnej schôdzi, kedy schválila svoje programové vyhlásenie a po získaní dôvery v parlamente, mala naplánovaný obvyklý program. Úrad vlády neprerušil číslovanie z tohto volebného obdobia, pôjde tak už o 96. schôdzu kabinetu.

Príspevky do únijného rozpočtu

Zrekonštruovaná vláda pod vedením nového premiéra Petra Pellegriniho sa zišla na prvom riadnom pracovnom zasadnutí. Po minulotýždňovej úvodnej schôdzi, kedy schválila svoje programové vyhlásenie a po získaní dôvery v parlamente, mala naplánovaný obvyklý rutinný program. Úrad vlády neprerušil číslovanie z tohto volebného obdobia, pôjde tak už o 96. schôdzu kabinetu.

Členské štáty Európskej únie by mali prispievať do únijného rozpočtu viac ako v súčasnosti. Pravidlá pre realizáciu projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ by sa však mali zjednodušiť. Vo východiskách pre rokovania o viacročnom finančnom rámci EÚ po roku 2020 navrhuje takúto vyjednávaciu pozíciu pre Slovensko ministerstvo zahraničných vecí. Materiál prerokovala vláda.

Zahranično-politické záujmy

Pre Slovensko je tiež dôležité, aby sa zachovali súčasné miery spolufinancovania z rozpočtu EÚ a sedemročná dĺžka trvania viacročného finančného rámca. Rovnako bude chcieť udržať silné postavenie politiky súdržnosti. Tá je podľa materiálu najlepším spôsobom, ako čeliť odstredivým silám v rámci EÚ a nárastu populizmu.

Slovenskí vojaci, policajti a ďalší experti sa vlani zúčastnili 20 aktivít medzinárodného krízového manažmentu. Pôsobili najmä na západnom Balkáne, v krajinách Východného partnerstva, v Afganistane, Iraku, na Cypre, Blízkom východe a Haiti a prispeli aj k prevencii nelegálnej migrácie v oblasti Stredozemného mora. Ministrov o tom informuje rezort diplomacie. Podľa toho patria práve tieto oblasti k prioritám zahranično-politického záujmu Slovenska.

TOP videá

Dohody medzi Poľskom a Slovenskom

Vláda rozhodovala aj o návrhoch na uzatvorenie dvoch dohôd medzi Slovenskom a Poľskom, ktoré pripravil minister dopravy Árpád Érsek. Jedna z dohôd sa týka určenia miesta prepojenia slovenskej rýchlostnej cesty R4 a poľskej rýchlostnej cesty S19 na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek. Druhá je o výstavbe cestného hraničného mosta cez rieku Jelešňa medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej štátnej hranici.

Úradu pre verejné obstarávanie bolo v minulom roku pridelených 657 podnetov na výkon kontroly, respektíve podaní na začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného. V porovnaní s rokom 2016 ide o nárast o 15,66 %. Vyplýva to zo správy o činnosti ÚVO za rok 2017, ktorú rovnako prerokoval kabinet.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá