Nové dohody zaistia transparentnejšie obstarávanie, tvrdí predseda ÚVO

Cieľom tohtotýždňových podpísaných dohôd je zabezpečiť efektívnejšiu a dôslednejšiu kontrolu nad nakladaním s verejnými prostriedkami. Uviedol to predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák v relácii V politike v diskusii s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR Karolom Mitríkom na margo podpísania dohôd medzi ÚVO s najvyššími štátnymi inštitúciami.

Nie je jedinou dohodou

Hlivák 15. marca podpísal s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom, predsedom NKÚ SR Karolom Mitríkom a predsedom Protimonopolného úradu Tiborom Menyhartom dohody o spolupráci. "Dohody smerujú k tomu, aby sa celý systém štátnej správy a výkonu verejnej moci profesionalizoval. My sme si na poli verejného obstarávania presne zadefinovali, že práve týmto sa posilňuje pozícia ÚVO doma, v rámci orgánov štátnej správy, kedy budú výsledky kontrol záväzné pre všetky inštitúcie, ktoré z nich budú vychádzať," vyhlásil Hlivák.

ÚVO chce podľa jeho slov vykonávať "v dohľadnej dobe" odpočty svojich činností, aby bolo vidno, v ktorých prípadoch sa podarilo postihnúť nekalé praktiky. Podpísanie dohody medzi ÚVO a NKÚ vníma Mitrík podľa svojich slov pozitívne, avšak podpísaná dohoda nie je jedinou podpísanou dohodou NKÚ so štátnou inštitúciou. "My máme s GP a ministerstvom vnútra dohody podpísané od roku 2015," priblížil.

Mitrík pripomenul, že dohoda medzi ÚVO a NKÚ hovorí o tom, že pri verejnom obstarávaní dominantnú úlohu hrá ÚVO. "Ak je verejné obstarávanie ukončené a my následne ideme na kontrolu, nebudeme sa už zaoberať samotným procesom verejného obstarávania, ale tým, či obstarávateľ skutočne kúpil to, čo mal kúpiť, či to potreboval, či predmet obstarávania bol účinne využitý a či sa nakúpilo v prospech občana," poznamenal Mitrík.

Kritériom nemá byť cena

V novom zákone o verejnom obstarávaní, ktorý bude podľa Hliváka kľúčovým pilierom reformy verejného obstarávania, už nemá byť hlavným kritériom najnižšia cena, ale efektívne využitie verejných zdrojov a kvalita. Pripomienkové konanie k novému zákonu sa má podľa neho začať v druhej polovici apríla 2018 a účinný by mal byť od januára 2019.

Novela zákona bude podľa šéfa ÚVO určite reagovať aj na poznatky, ktoré úrad zistí z kontrolnej činnosti. "Základnými piliermi reformy je zjednodušenie procesu (obstarávania) z hľadiska manažmentu a vedenia konania, profesionalizácia a zjednodušenie systému, ktorý je komplikovaný," povedal Hlivák.

Súčasný zákon o verejnom obstarávaní je aj podľa Mitríka pre súčasnú dobu "príliš komplikovaný" a avizovanú novelu zákona víta. "Pripájame sa so širokým náručím k aktivite, ktorú pán predseda ÚVO rozvinul, plným priehrštím ju podporujeme. Zákon o verejnom obstarávaní je mnohými novelami takpovediac zamotaný," podčiarkol Mitrík. Ak sa novelou podarí procesy zjednodušiť, tak to podľa neho pomôže nielen tým, ktorí zákon budú využívať, ale pomôže to aj pri kontrolách procesov.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá