Vláda súhlasí s obchodnou dohodou CETA

Aktualizované:
Vláda SR súhlasí s uzavretím Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou Európskou úniou. Kabinet dohodu odobril na stredajšom zasadnutí a zároveň odporučil Národnej rade SR, aby ju tiež odsúhlasila.

Uľahčí vstup na kanadský trh

Dohoda prináša uľahčenie obchodovania s tovarom a službami, odstránenie ciel a obchodných bariér. Ide podľa ministerstva hospodárstva o zatiaľ najambicióznejšiu dohodu o voľnom obchode, ktorú EÚ dosiahla s dôležitým partnerom G7.

Európsky parlament schválil dohodu 15. februára 2017 a od 21. septembra 2017 sa začala predbežne uplatňovať. Nasleduje však ešte ratifikácia členskými štátmi, ktorá je potrebná na definitívne nadobudnutie platnosti dohody.

Podľa rezortu hospodárstva má po siedmich rokoch od platnosti dohody dôjsť k úplnému odstráneniu ciel na produkty vyvážané z EÚ do Kanady. Dohoda uľahčí vstup európskych firiem na trh Kanady a vytvorí lepšie podmienky na rozvoj investícií a uplatnenie sa expertov z členských krajín, vrátane SR, ako aj v Kanade. Vzniknú nové príležitosti v oblasti obchodovania a investícií pre hospodárske subjekty EÚ aj Kanady.

TOP videá

Obsahuje aj záruky

V dôsledku CETA sa odstránia clá, skončia sa obmedzenia prístupu k verejným zákazkám, otvorí sa trh so službami a poskytnú sa predvídateľné podmienky pre investorov. Dohoda obsahuje aj záruky, aby hospodársky zisk v žiadnom prípade nedosahoval na úkor základných práv, sociálnych noriem, práva vlády na reguláciu, ochrany životného prostredia alebo zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

EÚ aj Kanada odstránia od prvého dňa jej vykonávania clá pre 98 % colných položiek, čo je najlepší výsledok, aký EÚ dosiahla v doterajších rokovaniach o dohodách o voľnom obchode. Clá v priemyselnom sektore budú plne liberalizované, z toho viac ako 99 % už od začatia uplatňovania dohody. To ušetrí exportérom z EÚ ročne na nevybratom cle asi 470 miliónov eur.

Rezort hospodárstva odhaduje, že dohoda CETA bude mať vplyv na slovenskú ekonomiku v priemere na úrovni 0,013 % HDP. Zároveň ministerstvo vplyv dohody na tvorbu pracovných miest na Slovensku predpokladá na úrovni 0,012 % celkovej zamestnanosti.

"Prijatie dohody CETA bude mať pozitívny efekt na čistú zahraničnoobchodnú výmenu medzi Slovenskou republikou a Kanadou, a to najmä vďaka očakávaným pozitívnym efektom v automobilovom priemysle," opísal rezort. Odstránenie tarifných prekážok by malo viesť k zvýšeniu vývozu do Kanady v priemere o 8 %, v prípade vysokej reakcie na pokles cien až o 18 %.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá