Slovensko vyhralo arbitráž voči holandskému akcionárovi Cvernovky

TASR
2.5.2012 12:23

Medzinárodný arbitrážny tribunál 23. apríla tohto roka zamietol všetky nároky vznesené voči Slovenskej republike v medzinárodnom investičnom spore holandských občanov A.J. Oostergetel a T. Laurentius voči SR.

Slovensko vyhralo arbitráž voči holandskému akcionárovi Cvernovky
TA3

"Uvedeným rozhodnutím bol úspešne ukončený štvrtý medzinárodný spor voči SR vznesený na základe bilaterálnej investičnej dohody. Ide však o prvé meritórne rozhodnutie v sporoch iniciovaných podľa dohôd o podpore a ochrane investícií," konštatovalo dnes Ministerstvo financií (MF) SR.

Predmetom sporu, ktorý trval od roku 2006, bolo údajné porušenie Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Základom sporu bolo pôsobenie žalobcov v sprivatizovanej spoločnosti BCT - Bratislavská cvernová továreň, akciová spoločnosť (BCT).

Žalobcovia v spore namietali, že konanie a nečinnosť štátu spôsobila konkurz BCT. "Žalobcovia tvrdili, že im SR prostredníctvom konania vecne príslušného súdu v Bratislave odňala právo na nestranné súdne konanie a označovali opatrenia Daňového úradu Bratislava II v rámci konkurzného konania za neštandardné. Škodu, ktorá im mala týmto údajným konaním vzniknúť, vyčíslili až na 298 miliónov eur," priblížil rezort financií.

Privatizéri BCT však podľa ministerstva počas arbitrážneho konania nepreukázali porušenie spomínanej dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Tribunál tak zamietol všetky nároky žalobcov a uložil im tiež povinnosť uhradiť trovy konania SR vo výške takmer 420.000 eur a časť nákladov na zastupovanie Slovenska vo výške 2 miliónov eur. Ako pravdepodobnejší dôvod úpadku BCT tribunál označil samotné konanie žalobcov a ich neúspešné riadenie podniku.

"Slovenská republika verí, že toto rozhodnutie preukazuje, že zahraniční investori, ktorí možno zo špekulatívnych dôvodov zamýšľajú žalovať SR na medzinárodnej pôde, musia byť pripravení na dôslednú obranu záujmov štátu a vysoké náklady, ktoré im vedením arbitráže vzniknú," podčiarklo MF.
Slovensko doteraz vyhralo už tri spory vznesené na základe bilaterálnych investičných dohôd - Austrian Airlines AG vs. Slovenská republika (2009), Alps Finance and Trade AG vs. Slovenská republika (2011), ako aj HICEE, B.V. vs. Slovenská republika (2011).

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok