Už nebudeme montážnou dielňou, sľubuje Fico. Pomoc investorom sa zmení

Aktualizované:
Slovensko zaznamenáva hospodársky rast a nízku nezamestnanosť. Netýka sa to ale všetkých regiónov. Vláda chce preto novou legislatívou stimulovať investorov. Premiér Robert Fico tvrdí, že Slovensko už nebude montážnou dielňou.

Zmodernizovať ekonomiku

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci má pomôcť menej rozvinutým regiónom Slovenska zvýšiť platy zamestnancov a zmodernizovať ekonomiku. Uviedol to predseda vlády Robert Fico. „Novým zákonom sledujeme rýchlejšie odstraňovanie regionálnych rozdielov. Sledujeme, aby tu bol naďalej výrazný tlak na rast miezd a sledujeme, aby slovenská ekonomika nabrala trend modernosti,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede Fico.

Ako dodal minister hospodárstva Peter Žiga, v súčasnosti má Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu rozpracovaných sto investičných projektov. Vďaka nim by sa mohlo preinvestovať päť miliárd eur. Podľa ministra ide o investorov z celého sveta, z automobilového, strojárenského či elektrotechnického priemyslu, ako aj z oblasti cestovného ruchu. „Dve tretiny týchto investícií by mali smerovať na východ a stred Slovenska. Polovica do najmenej rozvinutých okresoch,“ dodal Žiga.

Podľa generálneho riaditeľa SARIO Róberta Šimončiča, z tých spomínaných rozpracovaných investičných projektov je v súčasnosti reálnych už 80 v celkovej hodnote štyri miliardy eur. „Je záujem o investície s vyššou pridanou hodnotou. Postupne narastá nielen počet projektov, počet pracovných miest, ale aj kvalita investičných projektov,“ doplnil Šimončič s tým, že tretina z rozpracovaných projektov je s vyššou pridanou hodnotou.

Zákon bude platiť od apríla

Poslanci definitívne schválili zákon o regionálnej investičnej pomoci v utorok. Ministerstvo hospodárstva novou legislatívou v oblasti poskytovania investičných stimulov podľa slov ministra Petra Žigu reaguje na moderné trendy globálneho vývoja, ako je automatizácia, robotizácia, budovanie dodávateľských reťazcov, a s tým spojená vyššia pridaná hodnota priemyslu. Nový zákon, ktorý vstúpi do platnosti v apríli tohto roku, by mal podľa ministra operatívnejšie reagovať aj na zmeny na trhu práce a možnosti investorov.

K zásadným zmenám pri poskytovaní investičnej pomoci oproti súčasnosti patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahrádza podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Výraznou zmenou je taktiež modifikácia podmienky realizovania investičného zámeru na jednom mieste.

Ministerstvo hospodárstva chce novelou zákona v prvom rade tlačiť na nových investorov, aby investovali na severe, východe a juhu Slovenska. „Druhý základný bod je, že sa budeme snažiť ponúkať investorom, ktorí prídu na Slovensko investovať, nie kešové peniaze ale skôr daňové úľavy a budeme ich tlačiť do toho, aby investovali do technológií s vyššou pridanou hodnotou,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga.

Zmeny v podpore investícií

Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia. Poskytovanie investičnej pomoc sa má hodnotiť pravidelne na ročnej báze formou ex post analýzy.

Vďaka novému zákonu by sa malo prejsť od plošnej podpory vzniku pracovných miest k adresnej podpore znižovania regionálnych rozdielov a zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky určením priorít predovšetkým v oblasti výskumu a vývoja, moderných technológií a investícií s vyššou pridanou hodnotou. Po novom budú podporené aj investície, ktoré neprinášajú vytvorenie nových pracovných miest, ale smerujú do nákupu nových technológií. Podľa nového zákona by mali byť zvýhodnené investície malých a stredných podnikov. Mala by sa odbúrať náročná administratíva, zvýšiť kontrola, ako aj transparentnosť celého procesu.

Ak budú chcieť investori investovať na Slovensku, podľa nového zákona budú musieť splniť náročnejšie podmienky. V prípade priamej dotácie bude musieť investor podstatne viac investovať a svoju investíciu umiestniť v najmenej rozvinutých regiónoch. V rozvinutých regiónoch, kde je nezamestnanosť nízka, získajú investori priamu pomoc len v prípade, že investujú do výskumu a vývoja. Štát sa bude zameriavať najmä na poskytovanie daňových úľav.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá