Kybernetická bezpečnosť bude právne ošetrená, parlament schválil zákon

Kybernetická bezpečnosť bude právne ošetrená, parlament schválil zákon
Zdroj foto: TASR
Slovensko bude mať od apríla účinnú prvú ucelenú legislatívu týkajúcu sa kybernetickej bezpečnosti. Parlament schválil návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Zákonom sa do slovenského právneho poriadku dostávajú ustanovenia eurosmernice o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v únii, ktorá je známa pod skratkou NIS. Schváleným návrhom zákona sa mení nepriamo aj zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Govermente).

Poslanci schválením pozmeňovacieho návrhu, ktorý predložil poslanec za Smer-SD Peter Šuca, odsúhlasili predĺženie prechodného obdobia na automatickú aktiváciu elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra. Ide najmä o elektronické schránky organizácií v mimovládnom sektore.

Dôvody predĺženia spočívajú v dvoch v súčasnosti prebiehajúcich aktivitách. V legislatívnom procese sa nachádza zákon, ktorý má zriadiť register „mimovládnych organizácií“ a upraviť aj jednotlivé zákony, ktorými sa riadia tak, aby bolo možné bez problémov identifikovať ich štatutárov. Druhou aktivitou je zapájanie registrov na register právnickych osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a konsolidácia údajov, ktoré následne prispejú aj k bezchybovému stotožneniu štatutárov.

V tejto situácii je podľa Šucu vhodné odložiť aktiváciu elektronických schránok a ponechať len možnosť ich dobrovoľnej aktivácie, aby sa vylúčili aj bezpečnostné riziká spojené s chybovou aktiváciou.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá