Úrad prešetril kauzu slovenského predsedníctva v Rade EÚ

TA3 SITA
17.1.2018 18:22

Protimonopolný úrad SR ukončil prešetrovania, ktoré sa týkali kauzy spojenej s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie. Ako informovala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská, úrad ukončil prešetrovanie v súvislosti so zákazkou na audiovizuálne služby počas predsedníctva SR v Rade EÚ a takisto potvrdil závery ukončeného prešetrovania zákaziek súvisiacich s organizáciou kultúrnych podujatí.

Úrad prešetril kauzu slovenského predsedníctva v Rade EÚ
SITA/Marek Mrviš

Nemajú dôkazy o porušení zákona

Oba prípady ukončili 10. januára a v oboch prípadoch "dospel k záveru, že nedisponuje dôkazmi, ktoré by preukazovali záver o porušení ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže". V prípade kultúrnych podujatí odbor kartelov PMÚ SR preskúmal doplnenie podnetu, ktoré mu doručili po ukončení prešetrovania týkajúceho sa zákaziek zadávaných ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Podozrenia sa týkali nesúladu konania subjektov oslovených v súvislosti s danými zákazkami so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.

"Po dôslednom posúdení všetkých relevantných podkladov a informácií získaných počas vykonávania prešetrovania dospel úrad k záveru, že nedisponuje dôkazmi, ktoré by preukazovali záver o porušení ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže v dôsledku konania subjektov oslovených v súvislosti so zákazkami zadávanými MZVaEZ SR v rámci organizácie uvedených kultúrnych podujatí," píše sa ďalej v tlačovej správe.

Negatívny vplyv medializácie

Úrad podľa hovorkyne dôsledne preskúmal doplnenie podnetu a zistil, že neobsahuje indície ani dôkazy, ktoré by jednoznačne preukazovali porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže. "Úrad počas prešetrovania zvažoval i ďalšie zákonné možnosti získania dôkazov o porušení s cieľom preukázať protisúťažné správanie, avšak vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu a zásady, ktorými sa pri vykonávaní prešetrovania spravuje skonštatoval, že za daného stavu využil všetky vyšetrovacie prostriedky a úkony, pomocou ktorých mohol preukázať uzatvorenie protisúťažnej dohody," píše sa ďalej s tým, že úrad považuje v tejto súvislosti za dôležité upozorniť na negatívny vplyv rozsiahlej medializácie podozrení z porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže na vykonávanie prešetrovania aj na možnosť úradu získať dôkazy preukazujúce protisúťažné správanie využitím celej škály zákonných vyšetrovacích prostriedkov a úkonov.

Odbor kartelov takisto uzavrel prešetrovanie týkajúce sa zákazky na audiovizuálne služby. "Úrad dôsledne posúdil všetky relevantné podklady a informácie získané počas vykonávania prešetrovania a dospel k záveru, že nedisponuje dôkazmi, ktoré by preukazovali záver o porušení ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže," uvádza sa v tlačovej správe. Ako úrad dodáva, aj v súvislosti s týmto prípadom považuje úrad za nevyhnutné upriamiť pozornosť na negatívny vplyv rozsiahlej medializácie indícií o možných dôkazoch na možnosti ďalšieho postupu v prešetrovaní.

Pochybný spôsob výberu

"Úrad, zohľadňujúc okolnosti konkrétneho prípadu a zásady, ktorými sa pri prešetrovaní spravuje, využil počas prešetrovania všetky vyšetrovacie prostriedky a úkony, pomocou ktorých mohol za daného stavu preukázať uzatvorenie protisúťažnej dohody. Napriek tomu, rozsiahla medializácia prípadu už pred začatím prešetrovania v predmetnej veci mala za následok obmedzenie, respektíve reálne znemožnenie využitia všetkých zákonných vyšetrovacích prostriedkov a úkonov, ktoré úrad má k dispozícii na efektívne plnenie úloh zverených zákonom a to ovplyvnilo možnosti úradu preukázať existenciu predmetnej dohody obmedzujúcej súťaž," dodáva sa v tlačovej správe Protimonopolného úradu SR.

Bývalá zamestnankyňa MZV na odbore komunikácie a prezentácie sekretariátu predsedníctva Zuzana Hlávková a riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš pred viac ako rokom informovali, že kultúrne podujatia spojené s predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ - galavečer k predstaveniu loga a otvárací koncert pre verejnosť boli predražené. Zároveň tieto koncerty podľa nej zabezpečovali agentúry, ktoré vybrali pochybným spôsobom.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok