Zrušili súťaž na R2 s tunelom Soroška, chýba stavebné povolenie

Zrušili súťaž na R2 s tunelom Soroška, chýba stavebné povolenie

8.7.2020 22:06 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: TASR/Branislav Račko (ilu)

Národná diaľničná spoločnosť zrušila súťaž na rýchlostnú cestu ER DVA Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška. Dôvodom je chýbajúce stavebné povolenie. Na to vo svojom hodnotení upozornil aj Útvar hodnoty za peniaze.

Zrušili súťaž na R2 s tunelom Soroška, chýba stavebné povolenie

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Národná diaľničná spoločnosť zrušila súťaž na rýchlostnú cestu ER DVA Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška. Dôvodom je chýbajúce stavebné povolenie. Na to vo svojom hodnotení upozornil aj Útvar hodnoty za peniaze.

Vložiť video

Národná diaľničná spoločnosť v stredu zrušila verejnú súťaž na zhotoviteľa rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorej súčasťou je aj tunel Soroška. Boli o tom informovaní všetci záujemcovia. Súťaž bola vyhlásená 31. decembra 2019. Diaľničiari o tom informujú na svojej webovej stránke. NDS zrušenie súťaže odôvodnila tým, že verejné obstarávanie bolo vyhlásené bez právoplatného stavebného povolenia, zároveň v zmysle zadanej dokumentácie nie je možné získať stavebné povolenie, a tak je projekt v zmysle dokumentácie nerealizovateľný.

Súčasne bolo podľa diaľničiarov celkovo doručených 1052 žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov. Predmetom žiadostí o vysvetlenie boli najmä nezrovnalosti a chyby vo výkaze výmer a v poskytnutej projektovej dokumentácii. "Vysvetlením predmetných žiadostí by došlo k zásadnej zmene súťažných podkladov. Národnej diaľničnej spoločnosti by tak vznikla povinnosť opraviť súťažné podklady a prípadne opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie," konštatujú diaľničiari.

Útvar hodnoty za peniaze  zároveň v decembri minulého roka zaslal NDS vyjadrenie k hodnoteniu projektu, podľa ktorého projekt nie je spoločensky návratný, razenie tunela nesie výrazné a nepopísané environmentálne riziká a projekt nemá stavebné povolenie. Tunelová časť projektu vzhľadom na extrémne zložitú krasovú geológiu horského masívu a pre neúplnosť projekčných podkladov a úradných rozhodnutí nesie podľa ÚHP vysoké riziko prekročenia nákladov a oneskorenia výstavby. Súčasne poukázal na to, že projekt nie je možné financovať z fondov Európskej únie.

"Z uvedených skutočností vyplýva, že existuje opodstatnený a legitímny dôvod na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky," podotkla NDS. Dodala, že zákon o verejnom obstarávaní oprávňuje zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno požadovať, aby sa vo verejnom obstarávaní pokračovalo. Diaľničiari však ubezpečili, že v budúcnosti sa uplatní verejná súťaž na realizáciu úseku R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s celospoločenskými prioritami.

Viac
k Téme

TOP videá