Slovenská veda môže prísť o 120 miliónov, eurofondy presunuli

Slovenská veda môže prísť o 120 miliónov, eurofondy presunuli

4.6.2020 11:14 | zdroj: TA3 SITA | zdroj foto: TASR/Dano Veselský

Rektori Združenia výskumných a technických univerzít upozorňujú na presun 120 miliónov eur z eurofondov pôvodne určených na vedu na iné účely. Informoval o tom v tlačovej správe hovorca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Fedor Blačšák.

Slovenská veda môže prísť o 120 miliónov, eurofondy presunuli
  • Zdieľať

Rektori Združenia výskumných a technických univerzít upozorňujú na presun 120 miliónov eur z eurofondov pôvodne určených na vedu na iné účely. Informoval o tom v tlačovej správe hovorca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Fedor Blačšák.

Na presun upozornili rektori

Rektori zdôrazňujú, že dlhodobo podfinancovanej oblasti vedy a výskumu teraz reálne hrozí, že príde o sumu 120 miliónov eur z prostriedkov, ktoré sú hlavným zdrojom verejných investícií na Slovensku. Pod vyhlásením sú podpísaní viacerí rektori slovenských univerzít a predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

Vicepremiérka Veronika Remišová ubezpečila po rokovaní vlády vedeckú komunitu, že v novom programovom období pre Operačný program Výskum a inovácie sú dôležité priority, ktoré budú mať aj zodpovedajúce financie.

"Ubezpečujem, že sa nebudú rozdeľovať spôsobom, ako to robila minulá vláda. To znamená dotácie, ktoré išli schránkovým firmám, neexistujúcim firmám či firmám, ktoré vedu a výskum v živote nerobili. Nakoniec sa na univerzity a do vedeckej komunity ani nedostali," vyhlásila Remišová.

„Vláda SR schválila dňa 28. apríla 2020 presun 100 miliónov eur z eurofondov určených na vedu a výskum alokovaných v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra na iné účely. Konkrétne na udržanie zamestnanosti a na podporu podnikateľského prostredia. V ďalšom kroku došlo nad rámec schváleného uznesenia Vlády SR k návrhu na dodatočný presun prostriedkov vo výške 20 miliónov eur,“informujú signatári. Upozorňujú na to, že oblasti vedy a výskumu tak hrozí strata 120 miliónov eur z prostriedkov, ktoré sú hlavným zdrojom verejných investícií do vedy a výskumu na Slovensku. K tomuto kroku podľa nich dochádza v čase takmer úplne pozastavených tokov eurofondov na vedu a výskum v období rokov 2016 až 2019, keď sa na konci programového obdobia ocitli v situácii ich kriticky nízkeho čerpania.

„Zdôrazňujeme, že zastavenie tokov a nízke čerpanie nie je vinou výskumných a technických univerzít a ústavov SAV. Na všetky doteraz vyhlásené výzvy sme reagovali a vo väčšine prípadov je naša absorpčná kapacita vyššia, ako sú alokované financie pre výzvy,“ uvádzajú. Združenie výskumných a technických univerzít spolu so SAV predstavuje viac než 80 percent výskumného a publikačného potenciálu vedy na Slovensku.

Zo strany vlády chýba dôvera

Pripomínajú, že sú to práve výskumné a technicky orientované univerzity spolu s ústavmi SAV, ktoré dokázali zareagovať na nové potreby v súvislosti s rizikami šírenia koronavírusu. „Či už je to náš podiel na výrobe unikátnych PCR testov, produkcia nových ochranných a zdravotníckych pomôcok, alebo inovatívna detekcia prítomnosti fragmentov koronavírusu v odpadových vodách a veľa ďalších konkrétnych aktivít a výsledkov,“ vysvetľujú signatári.

Mrzí ich najmä absencia dôvery zo strany vlády, hoci, ako uvádzajú, rozumejú potrebe realizácie opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy. Nesúhlasia však s tým, aby sa diali na úkor vedy a výskumu v navrhovanom objeme. „Napríklad dodatočných 20 miliónov eur jednak neschválila Vláda SR, jednak nie je zrejmé, na čo konkrétne má uvedený presun slúžiť a do akej miery je relevantný pre boj s pandémiou. A musíme namietať aj spôsob, akým k týmto presunom dochádza,“ napísali.

Pripomínajú, že v rámci riadiacej štruktúry pre podporu výskumu, vývoja a inovácií zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie existujú partnerské orgány, v rámci ktorých by sa akékoľvek zmeny alokácie mali prediskutovať. „Ide o Radu Výskumnej agentúry, Stálu komisiu Rady vlády SR pre implementáciu RIS3 SK a Radu vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Žiaľ, žiadne z avizovaných zmien neboli s partnermi diskutované, a preto musíme konštatovať, že bol porušený základný princíp partnerstva,“ zdôrazňujú.

Žiadajú vysvetlenia

Signatári žiadajú vysvetliť a zdôvodniť znižovanie alokácie na vedu o ďalších 20 miliónov eur. Zaujíma ich tiež, aký je účel použitia týchto prostriedkov a ako takýto presun súvisí s bojom proti pandémii. V prípade, že ide o účel, ktorý s pandémiou nesúvisí, žiadajú takýto presun nevykonať. Oni sami sú ochotní podporiť kroky vlády SR, ak dostanú garancie, že dôjde k naplneniu existujúcich záväzkov vo vzťahu k prebiehajúcim aj indikatívnym výzvam.

Signatármi sú rektori Miroslav Fikar zo STU, Klaudia Halászová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Jozef Jandačka zo Žilinskej univerzity v Žiline, Stanislav Kmeť z Technickej univerzity v Košiciach, Jana Mojžišová z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Pavol Sovák z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Marek Števček z Univerzity Komenského v Bratislave a predseda SAV Pavol Šajgalík.

Viac
k Téme

TOP videá