Rozhodli aj o jasliach. Budú môcť fungovať od začiatku júna

Rozhodli aj o jasliach. Budú môcť fungovať od začiatku júna

22.5.2020 15:32 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: TASR/Erika Ďurčová (ilu)

Od 1. júna 2020 môžu fungovať aj zariadenia školského stravovania či zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, teda jasle, ale za podmienok uvedených v usmernení ministerstva práce. V piatok o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

Rozhodli aj o jasliach. Budú môcť fungovať od začiatku júna
  • Zdieľať

Od 1. júna 2020 môžu fungovať aj zariadenia školského stravovania či zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, teda jasle, ale za podmienok uvedených v usmernení ministerstva práce. V piatok o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

Úrad verejného zdravotníctva umožňuje od 1. júna obnoviť svoju činnosť aj stredným školám - no len na účel konania skúšok.

Aj školské kluby detí

Za podmienok uvedených v rozhodnutí ministra školstva a ak tak rozhodne zriaďovateľ môžu byť otvorené materské školy, materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, materské školy pri zdravotníckych zariadeniach.

Ďalej tiež základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka, prvého až deviateho ročníka, základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až deviateho ročníka a školské kluby detí.

Je to aj na zriaďovateľovi

Od začiatku júna môžu fungovať stredné školy na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia, akými sú maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky, a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania, jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky.

Tiež prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šiestich rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, tiež ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Viac
k Téme

TOP videá