Na kľúčovú trať v bratislavskom centre sa vrátili električky

TA3 TASR
21.12.2017 10:55

Na Špitálskej ulici v centre Bratislavy začali po takmer polroku vo štvrtok opäť jazdiť električky. Dôvodom vylúčenia ich premávky od augusta bola rozsiahla a problematická rekonštrukcia električkovej trate.

Obnovili vozovku aj cyklotrasu

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal priblížil, že mesto spolu s Dopravným podnikom Bratislava zrealizovalo kompletnú rekonštrukciu na Špitálskej ulici, a to od Kamenného námestia až po Americké námestie. "Vrátane výhybiek a opravy zastávok. My sme túto príležitosť využili aj na to, aby sme opravili aj povrch vozovky od Kamenného námestia po Ulicu 29. augusta. Obnovili sme aj cyklotrasu tak, aby mohli ľudia túto trasu využívať pre cyklodopravu," povedal primátor.

Generálny riaditeľ DPB Milan Urban podotkol, že sa odstránilo veľké riziko, ktoré by hrozilo z preexponovania prepravy na Obchodnej ulici. Vďaka spusteniu premávky na Špitálskej tak podľa jeho slov vo štvrtok zmenili trate štyri linky električiek 3, 4, 7 a 9.

Mala trvať len tri mesiace

Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej za viac ako 2,5 milióna eur sa začala v auguste a podľa odhadov mala trvať tri mesiace. Stavebné práce však museli v septembri zastaviť po tom, čo podľa Ministerstva dopravy a výstavby nebola rekonštrukcia povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia. 

Podľa Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy, bola dôvodom zastavenia prác plánovaná zastávka viedenského typu a obavy obyvateľov bytového domu na Špitálskej ulici, že vybudovanie zastávky im znemožní, resp. výrazne sťaží vychádzanie autami z dvora na ulicu. DPB po vznesení námietok správnych orgánov v stavebnom konaní voči zastávke viedenského typu, plánovanej na Špitálskej 31-35, pripravil projekt na ponechanie zastávky Mariánska (smer Kamenné námestie) na pôvodnom mieste. Jej realizácia a následná prevádzka je závislá od stavebno-povoľovacieho konania. Primátor už avizoval, že po získaní stavebného povolenia túto zastávku postavia.

Opätovne sa na Špitálskej ulici pokračovalo v rekonštrukcii od 26. septembra, v rámci tzv. zabezpečovacích prác, ktoré možno vykonávať v osobitnom režime, ak je to nevyhnutné v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti. DPB totiž upozorňoval, že z dôvodu vynúteného zastavenia stavebných prác hrozí havarijný stav, ktorý môže vyústiť až do prerušenia premávky električiek v celej Bratislave.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok