Antibyrokratický balík zavádza princíp jedenkrát a dosť. Prešiel vládou

Antibyrokratický balík zavádza princíp jedenkrát a dosť. Prešiel vládou

18.12.2019 11:00 | zdroj: TA3 TASR SITA | zdroj foto: TASR

Tretia novela antibyrokratického zákona zruší osem ďalších potvrdení. Vyplýva to z návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý schválila vláda.

Antibyrokratický balík zavádza princíp jedenkrát a dosť. Prešiel vládou

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Tretia novela antibyrokratického zákona zruší osem ďalších potvrdení. Vyplýva to z návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý schválila vláda.

Vložiť video

Novela zruší osem ďalších potvrdení – kópiu rodného, sobášneho a úmrtného listu, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o pridelí IČO, potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a nie je na neho vyhlásený konkurz, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania a výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, tzv. registra fariem.

Zrušenie ôsmich potvrdení

"Cieľom predloženej novely je ďalšia vlna zrušenia povinnosti predkladať potvrdenia a výpisy v listinnej podobe orgánom verejnej moci vychádzajúca z tzv. princípu „jedenkrát a dosť“ a odbremenenia občanov a podnikateľov od poskytovania údajov, ktoré už dnes štát má k dispozícii. Všetky tieto údaje si budú môcť zamestnanci verejnej správy získavať sami ich sprístupnením prostredníctvom informačných systémov verejnej správy,“ konštatuje sa v materiáli. Zmeny by mali štát v budúcom roku stáť asi 6,5 mil. eur, občania a podnikatelia by však mali ročne ušetriť okolo 18 mil. eur.

Ide tak o ďalšie z radu opatrení, ktoré postupne prispievajú k naplneniu vyššie uvedeného princípu „jedenkrát a dosť“. Ten hovorí, že pokiaľ štát už disponuje údajom o občanovi alebo podnikateľskom subjekte, nebude ho viac vyžadovať, ale si ho pre potreby úradného konania získa sám. Keďže konečnú podobu novely bude schvaľovať až nový parlament, ktorý vznikne na základe februárových volieb, zmeny by sa mali uplatňovať od novembra budúceho roka.

"Občania na Slovensku za rok predložia úradom 1,5 milióna kópií rodných listov, 112.000 kópií sobášnych listov, 87.400 kópií úmrtných listov a podnikatelia 40.000 potvrdení, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, konkurze a ani v likvidácii. Početnosť týchto výpisov a častá frekvencia ich vyžadovania zo strany úradov bola dôvodom, pre ktorý sme ich zaradili do ďalšej novely zákona," priblížil 31. októbra Raši.

Viac
k Téme

Novela pomôže aj podnikateľom

Prínos pocítia podľa Rašiho aj podnikatelia, najmä v oblasti verejného obstarávania. Potvrdenie o pridelení IČO a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a nie je na neho vyhlásený konkurz, boli posledné potvrdenia, pri ktorých odstránenie povinnosti predkladať ich v papierovej podobe odbremení podnikateľov. Pri verejných obstarávaniach tak nebudú musieť predkladať bežné potvrdenia, ktoré štandardne predkladali.

Prvá vlna boja proti byrokracii spustená v septembri minulého roka odbremenila podľa Rašiho ľudí od nosenia papierových výpisov zo štyroch registrov. V rámci druhej vlny úrad vicepremiéra už odstránil dokladovanie ďalších výpisov a potvrdení.

TOP videá