Úradný preklad vám nezabezpečí hocijaký prekladateľ

Úradný preklad vám nezabezpečí hocijaký prekladateľ

1.10.2019 11:50 | PR | zdroj foto: PR

Úradný preklad je jednou z najobľúbenejších služieb prekladateľských agentúr. Bez neho si neporadíte pri oficiálnom styku s orgánmi štátnej moci či vo formálnych právnych vzťahoch. Na rozdiel od bežného prekladu, úradný preklad môže vykonávať len prekladateľ spôsobilý na úradné preklady s poverením Ministerstva spravodlivosti SR.

Úradný preklad vám nezabezpečí hocijaký prekladateľ
  • Zdieľať

Úradný preklad je jednou z najobľúbenejších služieb prekladateľských agentúr. Bez neho si neporadíte pri oficiálnom styku s orgánmi štátnej moci či vo formálnych právnych vzťahoch. Na rozdiel od bežného prekladu, úradný preklad môže vykonávať len prekladateľ spôsobilý na úradné preklady s poverením Ministerstva spravodlivosti SR.

Úradný preklad nie je možné vypracovať elektronicky. Musí byť zviazaný trikolórou a jeho súčasťou je tiež originálny dokument alebo jeho overená kópia.

V tomto článku sa dozviete:

ako zistiť, či je potrebný úradný preklad
čo robiť v prípade, keď neviete zohnať úradného prekladateľa do niektorého jazyka
kedy sa vyžaduje preklad s apostiláciou
prečo sa spoľahnúť na preverenú prekladateľskú agentúru

Kedy je potrebný úradný preklad

Zistiť si, či je potrebný úradný preklad konkrétneho dokumentu, je povinnosťou klienta. Profesionálne agentúry vďaka svojim skúsenostiam vedia vo väčšine prípadov poradiť a klient tak nemusí kontaktovať predmetné inštitúcie. A kto pozná komunikáciu so štátnou správou asi vie, že to nie je žiadna prechádzka ružovým sadom.

Úradne sa prekladajú najčastejšie:

doklady o štúdiu:
- vysvedčenie
- diplom
- certifikát


osobné dokumenty:
- rodný list
- sobášny list
- úmrtný list
- vodičský preukaz

výpisy:
- výpis z registra trestov
- výpis z obchodného registra

obchodné dokumenty:
- zmluvy
- splnomocnenie a plnomocenstvo

mnohé ďalšie

Čo ak nenájdete prekladateľa pre úradný preklad do niektorého z jazykov?

Napriek tomu, že na Slovensku existuje viacero profesionálnych agentúr prekladajúcich do desiatok rôznych jazykov, nájsť úradného prekladateľa môže byť problém. Ten môžete mať napríklad pri úradných prekladoch baltských, škandinávskych či indických jazykov. Skúsené prekladateľské agentúry však vedia pomôcť aj v tomto prípade. Preklady robia viacstupňovo. Najskôr agentúrny prekladateľ preloží dokument do jazyka, pre ktorý má oprávnenie vykonávať úradný preklad, najčastejšie do angličtiny a následne z tohto jazyka, v našom prípade z angličtiny, preloží ďalší úradný prekladateľ dokument do cieľového jazyka. Najčastejšie ide o prekladateľa, ktorý žije alebo pochádza priamo z krajiny cieľového jazyka. Hádate správne, ak si myslíte, že disponovať domácimi úradnými prekladateľmi v rôznych krajinách sveta môže len špičková prekladateľská agentúra. Takýto preklad je, logicky, o niečo drahší, ale agentúra, ktorá to dokáže zabezpečiť, vám garantuje spoľahlivosť a úsporu času. Tá je v prípade úradných prekladov veľmi dôležitá.

Na čo slúži Apostila

Apostila alebo tiež Apostille je overenie podpisu a odtlačku pečiatky na dokumente pre účely jeho použitia v zahraničí. Potvrdzuje sa ňou hodnovernosť verejnej listiny, napríklad diplomu, rodného listu, znaleckého posudku, rodného či sobášneho listu. Vydáva ju apostilný orgán v krajine, v ktorej bola listina vystavená a jej platnosť je obmedzená na krajiny, ktoré pristúpili k Haagskemu dohovoru. (Slovensko pristúpilo v roku 2002). Apostila potvrdzuje, že listina, ktorú úradníkovi v zahraničí predkladáte, je pravá a že ju skutočne vydal orgán, ktorý ju bol oprávnený v domovskej krajine, v našom prípade na Slovensku, vydať. Vďaka overeniu príslušným orgánom nadobúda listina v danej krajine právnu silu ako keby v nej bola aj vydaná. 

Štáty, s ktorými Slovensko nemá bilaterálnu zmluvu ani nepristúpili k Haagskemu dohovoru, Apostilu neuznávajú. Overenie pravosti dokumentov medzi SR a týmito krajinami prebieha formou tzv. superlegalizácie. V tomto prípade ide o trojkolový postup, kedy listinu overí najskôr príslušný úrad v krajine vydania dokumentu, následne konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí SR a nakoniec veľvyslanectvo alebo konzulát štátu, v ktorom má byť dokument použitý.

Efektivita vďaka profesionálnej agentúre

Patríte medzi tých, ktorí si myslia, že služby veľkej, známej prekladateľskej agentúry vás budú stáť viacej ako služby menšej agentúry alebo samostatného prekladateľa? Veľakrát je opak pravdou. Obzvlášť pri úradných prekladoch. Prečo? Sčasti sme odpovedali už pri predchádzajúcich bodoch tohto článku. Skúsme to teda na záver trochu zhrnúť:

Skúsenosti sú nenahraditeľné
- je síce vašou povinnosťou zistiť, či potrebujete úradný alebo bežný preklad konkrétneho dokumentu, avšak vďaka skúsenostiam vám kvalitná agentúra dokáže vo väčšine prípadov poradiť. Komunikácia s orgánmi štátnej moci nie je vždy jednoduchá...

Úradný preklad väčšinou potrebujete promptne
- v prípade úradných prekladov platí to klišé, že ČAS SÚ PENIAZE, skutočne na 100%. Hovoriť by o tom vedeli napríklad podnikatelia, ktorí pripravujú podklady do verejnej súťaže a partnera na preklady potrebujú aj počas víkendu...
- len veľká agentúra disponuje viacerými úradnými prekladateľmi. Je tak oveľa väčšia pravdepodobnosť, že vám úradný preklad zrealizuje v kratšom čase. Obzvlášť, ak sa jedná o nie úplne bežné jazyky.
- profesionálne agentúry dokážu preklady zabezpečiť expresne rýchlo. Pracujú s nástrojmi, ktoré by si malé agentúry mohli asi len ťažko dovoliť.

Zohnať úradný preklad do niektorých jazykov môže byť “mission impossible“
- skúsené agentúry dokážu zabezpečiť úradné preklady aj do neštandardných jazykov

Pochopili ste správne. Najväčšia úspora je v čase. Ten hrá pri prekladoch úradných dokumentov významnú rolu. Vďaka preverenej skúsenej agentúre, akou je napríklad na Slovensku veľmi známa Translata, šetríte čas a tým pádom aj peniaze. Môžete sa spoľahnúť, že preklad budete mať v dohodnutom termíne, kvalitný a so všetkými náležitosťami, ktoré má mať úradný preklad.

TOP videá