Šimkovičovej prekáža údajná LGBT propaganda v jej cirkvi

27.11.2017 11:21

Nezaradenej poslankyni NR SR Martine Šimkovičovej je ako evanjeličke veľmi ľúto, že cirkevný zbor Staré Mesto v Bratislave, dokonca v spolupráci s Evanjelickou bohosloveckou fakultou, pri príležitosti osláv 500. výročia reformácie, sa rozhodol tento sviatok osláviť šírením gender a LGBT propagandy.

Šimkovičovej prekáža údajná LGBT propaganda v jej cirkvi
Foto: SITA/Marko Erd

Bráni rodové stereotypy

Ako napísala na sociálnu sieť, trápi ju, aké tendencie v cirkvi nastali a akým smerom sa niektoré z evanjelických spoločenstiev uberajú. Šimkovičová upozornila, že v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici sa konala Konferencia k téme rodovej rovnosti organizovaná miestnou farárkou Annou Polckovou, za účasti Ondreja Prostredníka, nemeckej prednášajúcej - expertky na gender otázky v cirkvi a teológii, Ellen Radtke, Jany Cvikovej a Oľgy Pietruchovej.

„Konferencia sa niesla v znamení snáh nájsť odpovede na to, ako raz a navždy zrušiť a zrúcať rodové stereotypy, ktoré podľa prvej prednášajúcej, Ellen Radtke, ničia našu spoločnosť a zotročujú človeka. Motívom zrušenia rodových stereotypov je podľa tejto nemeckej teologičky snaha 'oslobodiť' človeka, v zmysle učenia Ježiša Krista. Z tohto teda vyplýva, že podľa jej vnímania človek, ak žije v spoločnosti, kde sa necháva voľný priebeh uplatňovaniu rodových stereotypov, teda, že žena má byť ženou a muž mužom, každý s celým spektrom svojich typických vlastností, daností a charakteristík - a spoločnosť tak na neho nahliada, tak človek v takejto spoločnosti trpí a je uväznený,“ myslí si Šimkovičová, ktorá zdôraznila, že podľa tejto teologičky sú tieto rodové stereotypy alebo tradičné role len sociálnym konštruktom a nie sú nám biologicky dané.

Šimkovičová vidí zmätených jedincov

„Ja si myslím, že ak niečo ničí našu spoločnosť a narúša medziľudské vzťahy, tak je to práve opak toho, čo vydedukovala pri svojom výskume pani Radtke. Našu spoločnosť a spolužitie mužov a žien narúša práve rúcanie rodových stereotypov, a feminizácia v zmysle požiadaviek a myšlienok feministických hnutí. Ak niekto považuje vymieňanie si tradičných rolí muža a ženy za nové príležitosti pre obe pohlavia a nové možnosti ich rozvoja, prípadne oslobodenie od niečoho, tak ja túto relativizáciu považujem za najväčšiu hrozbu a katastrofu súčasnosti a za jeden z najvplyvnejších negatívnych faktorov na to, ako naša spoločnosť dnes vyzerá,“ vyhlásila.

Šimkovičová vidí veľké množstvo zmätených jedincov, ktorí nevedia kam patria a ktorí skutočne nikam nepatria, nevedia sa zaradiť, množstvo rozpadajúcich sa, prípadne bezdetných vzťahov, množstvo detí vo veľkomestách vyrastajúcich v náručí pestúnok.

„Rodové stereotypy nevznikli ani včera, ani minulý týždeň, ani pred 200 rokmi, ale vznikli istým, konkrétnym vývojom založeným na vlastnostiach, ktoré sú zvlášť nám ženám a zvlášť mužom dané. Za jedno storočie chce niekto zmeniť a vymazať niečo, čo vznikalo milióny rokov. Pričom – nezabúdajme, už teraz, po niekoľkých desaťročiach, negatívne následky jasne vidíme a vieme ich zdokumentovať. Ani to však nestačí, aby sme sa spamätali,“ upozornila Šimkovičová, podľa ktorej zdravá spoločnosť a šťastní jedinci sú tam, kde žena je ženou a muž mužom a kde každý zastáva svoju tradičnú rolu.

„Muž je ochrancom a zabezpečovateľom, a aj napriek tomu, že ženy dnes pracujú, v istých intenciách tieto role musia ostať predznačené,“ tvrdí Šimkovičová.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok