Slovenská pošta od 1. júla upravuje ceny univerzálnej služby

Slovenská pošta od 1. júla upravuje ceny univerzálnej služby

28.6.2019 11:35 | PR | zdroj foto: SITA/Marko Erd

Na slovenských poštách bude od 1. júla platiť nový cenník univerzálnej služby a poštového platobného styku. Za všetky typy vnútroštátnych listových zásielok a poštových poukážok si v priemere na jedného obyvateľa mesačne priplatíme päť centov.

Slovenská pošta od 1. júla upravuje ceny univerzálnej služby
  • Zdieľať

Na slovenských poštách bude od 1. júla platiť nový cenník univerzálnej služby a poštového platobného styku. Za všetky typy vnútroštátnych listových zásielok a poštových poukážok si v priemere na jedného obyvateľa mesačne priplatíme päť centov.

Pošte však takáto úprava taríf prinesie finančné prostriedky, ktoré nevyhnutne potrebuje na pokrytie rastúcich mzdových nákladov prevádzkových zamestnancov, ako aj modernizácie služieb pre ľudí a efektivizácie procesov.

V dôsledku digitalizovania a elektronizácie Slovenská pošta zaznamenáva dlhodobý pokles záujmu o využívanie poštových služieb. Výšku celkových nákladov na zabezpečenie služieb ovplyvňuje najmä neustály rast personálnych a prevádzkových nákladov. Zmena cien univerzálnej služby má najvýznamnejší vplyv na možnosti rozvoja moderných a efektívnych poštových služieb pre ľudí. Výnosy z univerzálnej služby tvoria vyše 50% podiel z celkových výnosov Slovenskej pošty.

Sumár opatrení, ako budovať moderné a efektívne služby pre ľudí, predstavilo vedenie pošty v stratégii „Pošta 2020“ v septembri 2018. Už v rámci tejto stratégie bola identifikovaná potreba úpravy cien vybraných produktov a služieb, ktorých súčasná výška neodzrkadľovala reálne náklady na ich poskytovanie.

Od 1. júla tohto roku sú ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk navýšené v priemere o jedenásť centov. Aj po tejto úprave sú ceny Slovenskej pošty na bežnej úrovni cien pôšt v susediacich krajinách, ktoré rovnako reagujú na zvyšovanie nákladov súvisiacich so zabezpečením poštových služieb.

Slovenská pošta neupravuje všetky tarify univerzálnej služby, úprava cien sa nedotkne napríklad medzinárodnej pošty a balíkových služieb. Balíkové služby Slovenskej pošty dnes využíva viac ako 70% zákazníkov takmer všetkých internetových obchodov na Slovensku. Pre zabezpečenie dostatočnej flexibility pri doručovaní a spracovaní balíkových zásielok, Slovenská pošta plánuje rozšíriť kapacitu logistického centra vo Zvolene o viac ako 300%. Už zanedlho budú môcť zákazníci využívať napríklad novú mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty, či ešte širšiu sieť nonstop dostupných BalíkoBOXov na podaj a vyzdvihnutie zásielky. V pláne je tiež rozšírenie automatizovaných vyvolávacích systémov, ktoré pomáhajú sprehľadniť a zrýchliť vybavenie zákazníkov na pobočkách.

V závere roka 2018 Slovenská pošta spustila centrálne doručovanie úradných zásielok, platbu faktúr prostredníctvom QR kódu a uviedla novú službu osvedčovania dokumentov na vybraných IOM poštách. Od začiatku apríla 2019 je osvedčovanie dokumentov na poštách ešte výhodnejšie oproti iným poskytovateľom. K zefektívneniu prevádzky a pohodlnému vybaveniu zákazníkov prispieva od februára 2019 aj platba kartou na všetkých vyše 1 500 pobočkách Slovenskej pošty. Novinkou pre zákazníkov je aj rýchly výber hotovosti na poštách, ktorý vyhovuje najmä zákazníkom v obciach, kde nie je dostupný bankomat.

TOP videá