Sociálna poisťovňa rozpošle v júli listy, oznámi výšku poistného

Sociálna poisťovňa rozpošle v júli listy, oznámi výšku poistného

20.6.2019 09:43 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: TASR

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, že v čase od 1. do 22. júla 2019 im písomne oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich bude vzťahovať od 1. júla 2019. Oznámenia bude poisťovňa posielať automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať.

Sociálna poisťovňa rozpošle v júli listy, oznámi výšku poistného
  • Zdieľať

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, že v čase od 1. do 22. júla 2019 im písomne oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich bude vzťahovať od 1. júla 2019. Oznámenia bude poisťovňa posielať automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať.

Príjem vyšší ako 5724 eur

"Ak SZČO nebude súhlasiť s odvodovou povinnosťou, resp. obdobím jej trvania, má možnosť podať námietku v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, a to do 8 dní od doručenia oznámenia. Poistné v novej výške budú potom živnostníci a ostatné SZČO povinní prvýkrát zaplatiť so splatnosťou do 8. augusta 2019 za júl 2019," informuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2019 zaplatia poistné v novej výške prvýkrát so splatnosťou do 8. novembra 2019 za október 2019, pričom oznámenia o vzniku, trvaní či zániku povinného sociálneho poistenia i o výške platby poistného od 1. októbra 2019 im bude poisťovňa zasielať v termíne do 21. októbra 2019.

Pre posúdenie vzniku, trvania i zániku povinného sociálneho poistenia SZČO je rozhodujúce, či SZČO podľa daňového priznania za rok 2018 dosiahla z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti príjem vyšší ako 5724 eur. Ak dosiahla príjem rovný alebo nižší ako 5724 eur, povinné sociálne poistenie jej nevzniká, resp. zaniká, ak mala doteraz odvodovú povinnosť.

Minimálne poistné predstavuje 158,11 eura

Pre rok 2019 platí minimálny mesačný vymeriavací základ vo výške 477 eur. Z toho vyplývajúce minimálne poistné predstavuje mesačne 158,11 eura, pre dôchodcov, ktorí neplatia poistné na invalidné poistenie, je táto suma 129,49 eura. Maximálny mesačný vymeriavací základ je vo výške 6678 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2213,75 eura. Pre dôchodcov, ktorí neplatia poistné na invalidné poistenie, je to 1813,07 eura.

Zo štatistických údajov Sociálnej poisťovne vyplýva, že k 31. 5. 2019 platilo poistné z minimálneho mesačného VZ 152.561 SZČO, čo predstavuje 72,22 % z celkového počtu povinne poistených. Celkovo poisťovňa evidovala 211.237 povinne poistených SZČO. Poistné z maximálneho VZ mesačne uhrádzalo ku koncu mája 177 SZČO, čo predstavuje 0,08 % z celkového počtu povinne poistených. Ostatní živnostníci a SZČO platili poistné z vymeriavacích základov v rozpätí medzi minimálnym a maximálnym VZ – bolo ich 58.499, t.j. 27,7 % zo všetkých povinne poistených SZČO.

Viac
k Téme

TOP videá