Pre europoslancov platí špeciálny kódex, týka sa i prijímania darov

Pre europoslancov platí špeciálny kódex, týka sa i prijímania darov

25.5.2019 12:21 | zdroj: TA3 SITA | zdroj foto: SITA/AP

Poslanci Európskeho parlamentu sa riadia vlastným Kódexom správania. Ten platí od roku 2012. Podľa neho poslanci konajú „výlučne vo verejnom záujme a pri výkone svojej práce uplatňujú nestrannosť, poctivosť, transparentnosť, svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť a úctu voči povesti parlamentu“.

Pre europoslancov platí špeciálny kódex, týka sa i prijímania darov
  • Zdieľať

Poslanci Európskeho parlamentu sa riadia vlastným Kódexom správania. Ten platí od roku 2012. Podľa neho poslanci konajú „výlučne vo verejnom záujme a pri výkone svojej práce uplatňujú nestrannosť, poctivosť, transparentnosť, svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť a úctu voči povesti parlamentu“.

Vyhlásenia o finančných záujmoch

Kódex správania vymedzuje konflikt záujmov a spôsob, akým ho poslanci majú riešiť. Stanovuje aj pravidlá týkajúce sa oficiálnych darov pre poslancov.

Podľa tohto Kódexu majú poslanci povinnosť predkladať podrobné vyhlásenia o ich finančných záujmoch, musia predkladať vyhlásenia o svojej účasti na podujatiach organizovaných tretími stranami, ak tretia strana platí napríklad cestu alebo ubytovanie. Tieto informácie sú dostupné aj na stránkach europarlamentu.

Viac
k Téme

Register darov

Okrem toho musia predkladať vyhlásenia o daroch. Tie sa zapisujú do registra darov. „Každému poslancovi, ktorý poruší kódex správania, môže predseda udeliť trest. Tento trest predseda oznámi v pléne a umiestni sa viditeľne na stránke parlamentu, kde bude zverejnený po zvyšok jeho volebného obdobia,“ píše sa na stránke Európskeho parlamentu.

Poslancom pri dodržiavaní Kódexu pomáha poradný výbor pre správanie poslancov. Poskytuje im usmernenia a posudzuje na žiadosť predsedu aj možné prípady porušenia Kódexu. Takisto radí predsedovi, aké opatrenia treba prijať. Tento orgán je zložený z piatich poslancov, ktorých vymenúva predseda. Vymenúva ich na základe ich skúseností a berie do úvahy aj rovnováhu medzi politickými frakciami v EP. Poradný výbor každoročne uverejňuje správu o svojej činnosti.

Viac
k Téme