Príbeh diaľnice – video k 50. výročiu výstavby diaľnic na Slovensku

Príbeh diaľnice – video k 50. výročiu výstavby diaľnic na Slovensku

18.4.2019 14:02 | PR

Už ste počuli ako Sväťo Malachovský rapuje o slovenských diaľniciach? Podnetom je 50 rokov od začiatku ich výstavby na Slovensku.

Príbeh diaľnice – video k 50. výročiu výstavby diaľnic na Slovensku
  • Zdieľať

Už ste počuli ako Sväťo Malachovský rapuje o slovenských diaľniciach? Podnetom je 50 rokov od začiatku ich výstavby na Slovensku.

Vložiť video

Tento rok si pripomíname 50 rokov od začatia výstavby diaľnic na Slovensku. V apríli 1969 bola podpísaná zakladacia listina, na základe ktorej sa 22. apríla 1969 začali stavať prvé úseky diaľnic na Slovensku.

Išlo o významné rozhodnutie o výstavbe jedného z najnáročnejších a životne dôležitých inžinierskych diel pre Slovensko. Slovenská cestná spoločnosť, ako odborné stavovské združenie pôsobiace v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva, považuje za potrebné pripomenúť si toto dôležité výročie.

Pri tejto príležitosti vzniklo vtipné video, ktoré mapuje päť dekád budovania diaľničnej siete.  V snahe poskytnúť širokej verejnosti a najmä mladým iný pohľad na problematiku výstavby diaľnic sa Slovenská cestná spoločnosť rozhodla pre netradičnú spoluprácu so známym zabávačom Svätom Malachovským.  Výsledkom je video, ktoré nájdete na stránke Slovenskej cestnej spoločnosti www.cestnaspol.sk

Slovenská cestná spoločnosť  je odborné, stavovské občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia v oblasti cestného hospodárstva a  staviteľstva na Slovensku. Poslaním spoločnosti je vytvárať podmienky pre rozširovanie a prehlbovanie odborných, teoretických a praktických poznatkov, popularizovať cestársku profesiu, spolupracovať na príprave koncepčných dokumentov a podieľať sa na riešení odborných problémov.

TOP videá