Firmy, ktoré poctivo platia dane, majú mať menej kontrol

Finančná správa v rámci svojej modernizácie plánuje zriadiť nový Úrad pre vybrané hospodárske subjekty. Firmy, ktoré poctivo platia dane, budú mať menej kontrol a naopak viacej konzultácií. Ich serióznosť bude Finančná správa hodnotiť pomocou indexu daňovej spoľahlivosti, ktorý je tiež súčasťou modernizácie Finančnej správy.

Spustia ho v budúcom roku

K firmám, ktoré si budú načas plniť svoje daňové povinnosti, bude pristupovať finančná správa špeciálne. Budú mať napríklad menej kontrol. Spoľahlivosť firiem určí Index daňovej spoľahlivosti, ktorý určí spoľahlivé, menej spoľahlivé a nespoľahlivé subjekty. Spustený má byť v budúcom roku.

Ako informoval v pondelok prezident
finančnej správy František Imrecze, uskutoční sa transformácia Úradu pre vybrané daňové subjekty na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty. Tento úrad bude združovať subjekty v daňovej oblasti a colnej oblasti. "Vznikom Úradu pre vybrané hospodárske subjekty chceme dosiahnuť to, aby tieto spoľahlivé subjekty mali iný daňový režim ako menej spoľahlivé a nespoľahlivé subjekty. Budú mať koordinátora na strane finančnej správy, teda jeden kontakt, ktorý im zastreší tak colnú, ako aj daňovú agendu. Budú mať menej kontrol, viac konzultácií, miestnych zisťovaní. Budeme sa snažiť viac pochopiť ich biznis, budeme chcieť vedieť viac o ich procesoch a oni budú vedieť viac o procesoch finančnej správy," priblížil Imrecze.

Index daňovej spoľahlivosti

Spoľahlivosť jednotlivých subjektov určí Index daňovej spoľahlivosti, ktorý by mal byť spustený v budúcom roku, pravdepodobne po júni. "Rozdelí trh na tieto tri segmenty. Projekt je v realizácii. Kritérií je približne 40, ktoré definujú spoľahlivé, menej spoľahlivé a nespoľahlivé subjekty. Ešte intenzívnejšiu kontrolu budú mať nespoľahlivé subjekty," avizoval Imrecze. Firmy, ktoré si budú plniť načas svoje povinnosti, budú mať menej kontrol. "Základným mottom modernizácie celej finančnej správy je viac výkonu, menej administratívy," doplnil Imrecze.

O kritériách daňovej spoľahlivosti chce finančná správa hovoriť s odborníkmi, asociáciami. "Máme ich pracovnú verziu. Kritériá budú verejné. Určite chceme začať interným indexom, chceme si ho v priebehu dvoch, troch rokov overiť, ako sa nám podarilo vyselektovať spoľahlivé a nespoľahlivé subjekty. Budeme ho určite publikovať raz za rok," vysvetlil Imrecze.

Finančná
správa pritom naďalej plánuje bojovať proti daňovým únikom. "V oblasti DPH sa nám efektivitou výberu daní podarilo priniesť 2,66 miliardy eur a znížiť daňovú medzeru na 28,6 %. Je stále veľmi vysoká, takže keď oznamujeme proklientske opatrenia pre spoľahlivé subjekty, rozhodne neoznamujeme koniec boja proti daňovým podvodom," upozornil Imrecze. Spôsob, akým budú daniari podporovať plnenie daňových povinností, má byť komplexný. "Už tento rok sa stretnú daňové subjekty s upozorneniami na neplnenie si daňových povinností priateľskou formou. Upozornenie nastane ešte pred tým, ako spustíme daňové konanie," avizoval Imrecze.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá