Osobný bankrot alebo exekučná amnestia? Exekútori v tom majú jasno

Osobný bankrot alebo exekučná amnestia? Exekútori v tom majú jasno
Zdroj foto: TASR
Osobné bankroty sú pre ľudí v exekúcií aj pre štát lepším, spravodlivejším a efektívnejším riešením ako pripravovaná exekučná amnestia, zdôrazňuje to vo vyhlásení Slovenská komora exekútorov, ktoré poskytla jej hovorkyňa Stanislava Kolesárová.

Útek z krízovej situácie

Slovenská komora exekútorov privítala v rámci legislatívnych úprav, účinných od 1. apríla, výrazné zjednodušenie osobného bankrotu ako inštitútu pre ľudí, ktorí sa nevedia vlastnými silami vysporiadať s následkami exekúcie, prípadne sa dostali do dlhovej špirály a pre exekúcie nie je pre nich zaujímavým riešením ani nájdenie si riadneho zamestnania.

Nárast čísiel žiadateľov o osobný bankrot potvrdzuje, že toto opatrenie sa stretlo s pozitívnou odozvou u ľudí. Po splnení jasných a transparentných pravidiel tak môžu raz za desať rokov takýmto spôsobom vyriešiť svoju krízovú sociálnu situáciu a vrátiť sa do riadneho života, zdôrazňuje SKE.

Spôsobuje problémy

Podľa komory je ale pripravovaná exekučná amnestia oproti tomu nesystémovým opatrením, ktoré má do budúcnosti potenciál znížiť vymožiteľnosť práva na Slovensku. Na základe informácií z praxe už dnes zaznamenávajú organizácie, hospodáriace s verejnými zdrojmi, nárast a nesplácanie záväzkov dlžníkov aj v prípadoch, kde doteraz neevidovali žiadne problémy.

Jedným z pravdepodobných vysvetlení je špekulácia ľudí, ktorých sa môže týkať ohlasovaná exekučná amnestia, uvádzajú ďalej v stanovisku exekútori. Exekučná amnestia je nespravodlivá voči všetkým, ktorí poctivo splácajú svoje záväzky a neprenášajú vlastné bremeno na prostriedky všetkých daňových poplatníkov. Je nespravodlivá aj voči tým, ktorí sa rozhodli využiť inštitút osobného bankrotu, splnili jeho finančné aj administratívne podmienky a sami sebe do budúcnosti obmedzili prístup k možným úverovým zdrojom.

Je nespravodlivá aj voči veriteľovi, teda štátu v podobe všetkých jeho daňových poplatníkov, ktorí sa nadobro zrieknu svojich pohľadávok, zdôrazňuje sa v stanovisku. „Exekučná amnestia je zlý signál pre všetkých poctivých, že vlastná zodpovednosť za svoj život a finančné zdravie sa nevypláca, a povzbudenie pre tých nepoctivých, že ich problémy opäť vyriešia zodpovednejší spoluobčania," podčiarkujú exekútori.

Argumenty pre amnestiu

Jedným z častých argumentov zástancov exekučnej amnestie je medializované číslo vyše troch miliónov exekúcií, ktorých počet má exekučná amnestia zásadne znížiť. Údaje z Centrálneho registra exekúcií však jasne hovoria, že exekúcie sa týkajú spolu 968 986 fyzických osôb, medzi ktorými sú aj podnikatelia – živnostníci.

Z toho presne 517 908 osôb rieši jedno exekučné konanie, na 152 154 ľudí sú vedené po dve exekúcie, trom konania súčasne čelí spolu 79 243 fyzických osôb. Po sedem a viac exekúcií je evidovaných na 107 141 ľudí. Tieto dáta podľa SKE ukazujú, že pre takmer polovicu ľudí, postihnutých exekúciou, nejde o jednorazovú, možno náhodnú udalosť, ale že v mnohých prípadoch sa z toho stal nebezpečný systém.

Slovenská komora exekútorov je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie ich zoznam. Bola zriadená zákonom o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy exekútorského stavu, dohliadať nad činnosťou exekútorov a obstarávať ďalšie záležitosti, ktoré sú jej zverené zákonom.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá