Po ťažkej chorobe zomrel Lajos Grendel, písal maďarskú literatúru

Po ťažkej chorobe zomrel Lajos Grendel, písal maďarskú literatúru

18.12.2018 23:45 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: TASR/Rudolf Bihary

Vo veku 70 rokov zomrel spisovateľ Lajos Grendel, významný predstaviteľ maďarskej literatúry na Slovensku. Na sociálnej sieti o tom informoval jeho syn, slovenský politik Gábor Grendel.

Po ťažkej chorobe zomrel Lajos Grendel, písal maďarskú literatúru
  • Zdieľať

Vo veku 70 rokov zomrel spisovateľ Lajos Grendel, významný predstaviteľ maďarskej literatúry na Slovensku. Na sociálnej sieti o tom informoval jeho syn, slovenský politik Gábor Grendel.

Získal viacero ocenení

Lajos Grendel patrí k zakladateľom vydavateľstva Kalligram. Súčasne bol šéfredaktorom rovnomenného časopisu, ktorý vychádzal v maďarskom jazyku. Písal v maďarčine, jeho beletristické či literárno-historické diela sa prekladali do slovenčiny, pričom najčastejšie spolupracoval s prekladateľom Karolom Wlachovským. Počas života získal viacero ocenení za literárnu tvorbu.

Narodil sa 6. apríla 1948 v Leviciach. Absolvoval levické gymnázium, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor maďarčina-angličtina. Od roku 1973 pôsobil ako redaktor a zástupca šéfredaktora vo vydavateľstve Madách. Počas Novembra 1989 bol politicky aktívny, najprv ako jeden zo zakladateľov a hovorcov Maďarskej nezávislej iniciatívy a od februára do júna 1990 ako kooptovaný poslanec Slovenskej národnej rady. V rokoch 1990 až 1992 bol šéfredaktorom literárneho mesačníka Irodalmi Szemle. Patrí k zakladateľom vydavateľstva Kalligram, od roku 1994 bol jeho riaditeľom. Súčasne bol šéfredaktorom rovnomenného časopisu, ktorý vychádzal v maďarskom jazyku. Prispieval pravidelne do viacerých slovenských novín a časopisov.

V rokoch 1990-1992 bol predsedom Spolku maďarských spisovateľov v Československu. V období rokov 1997-2000 zastával funkciu predsedu Slovenského centra PEN. V rokoch 1998-2000 popri tom vykonával funkcie predsedu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a podpredsedu Csemadoku. V marci 2003 bol zvolený za predsedu Slovenského helsinského výboru. Pôsobil aj na Katedre maďarského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučoval dejiny modernej maďarskej literatúry a dejiny moderného románu.

Viac
k Téme

Jeho poviedky vyšli aj v slovenčine

Lajos Grendel písal v maďarčine, jeho beletristické či literárno-historické diela sa prekladali do slovenčiny, pričom najčastejšie spolupracoval s prekladateľom Karolom Wlachovským. Knižne debutoval v roku 1979 zbierkou poviedok Hütlenek (Neverní). Napísal romány Éleslövészet (Ostrá streľba, 1981), Galeri (Odkundesi, 1982) a Ártelek (Odvodeniny, 1985). Tieto diela, v ktorých sa autor zamýšľa nad históriou strednej Európy od čias tureckých vojen až po dnešok, vyšli v slovenčine pod názvom Odtienené oblomky (1985).

Po slovensky vyšli aj jeho poviedky zo zbierky Böröndök tartalma (1988) pod názvom Obsažná batožina (1989), knihy Okno po erotických snoch (1991), Cudná správa z vrcholu sna (1998), zväzok publicistických textov Moja vlasť, Absurdistan (1998) a román Einsteinove zvony (1998). Vytvoril tri romány, v ktorých s iróniou popisuje fiktívne mesto a kraj New Hont v oblasti Tekova a Hontu: U nás doma, v New Honte (2001), Hromadný hrob pri New Honte (1999) a Kráľ Matej v New Honte (2005). V roku 2016 vyšli súhrnne pod názvom Newhontská trilógia.