V Bratislave sa stretnú vedecké špičky. Zažite s nimi vedu naživo

V Bratislave sa stretnú vedecké špičky. Zažite s nimi vedu naživo

17.12.2018 10:03 | PR | zdroj foto: PR

Platforma ŽIJEMVEDU.SK všetkých pozýva na oficiálny 1. ročník výročnej konferencie Žijem vedu naživo 2018, ktorá sa bude konať 21. decembra 2018 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied v Bratislave.Registrácia účastníkov prebieha do 30. novembra 2018. Konferenciu bude možné sledovať aj prostredníctvom živého prenosu na stránke ŽIJEMVEDU.SK.

V Bratislave sa stretnú vedecké špičky. Zažite s nimi vedu naživo
  • Zdieľať

Platforma ŽIJEMVEDU.SK všetkých pozýva na oficiálny 1. ročník výročnej konferencie Žijem vedu naživo 2018, ktorá sa bude konať 21. decembra 2018 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied v Bratislave.Registrácia účastníkov prebieha do 30. novembra 2018. Konferenciu bude možné sledovať aj prostredníctvom živého prenosu na stránke ŽIJEMVEDU.SK.

Experti z rôznych vedných odborov

V rámci programu vystúpia s krátkou popularizačnou prednáškou štyria experti z rôznych vedných odborov: právnik Martin Husovec pôsobiaci v Holandsku, psychologička Zuzana Kasanová z Leuven univerzity v Belgicku, archeológ Peter Pavúk z Karlovej univerzity v Prahe a chemik Ján Tkáč zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave, nedávno ocenený už druhým ERC grantom.

Hlavným cieľom konferencie je podpora otvoreného dialógu vedeckej komunity. Aj preto v rámci programu kladieme veľký dôraz na diskusiu. Tá bude zameraná na financovanie vedy a vývoj vedeckej kariéry v akadémii a/alebo v priemysle.

Debatu povedie skúsený moderátor RTVS Martin Strižinec, ktorý momentálne uvádza vedecky orientovanú talkshow s názvom Experiment. Na účasť v diskusnom bloku sme oslovili zástupcov ministerstva školstva, študentov, vysokoškolských pedagógov, zástupcov iniciatív angažujúcich sa v oblasti vedy a vzdelávania, a taktiež súkromných firiem zameraných na R&I. Aj vďaka ich aktívnej účasti veríme v plodnú a konštruktívnu debatu.

Vyhlásia víťaza súťaže ZvedaVec roka

Novinkou v programe bude aj sekcia venovaná podpore spolupráce a vytváraniu kontaktov medzi študentami, akademikmi, rôznymi iniciatívami, start-upmi a firmami s vedeckým zameraním. Účastníkom predstavia svoju činnosť, možnosti stáží, odbornej praxe alebo pracovných pozícií, čím prispejú k zvýšeniu povedomia o kariérnych možnostiach vedcov a študentov.

Na záver programu vyhlásime víťaza súťaže ZvedaVec roka (zijemvedu.sk/zvedavec-roka), do ktorej sauž teraz môžu zapojiť študenti doktorandského štúdia všetkých vedných odborov. Využitím svojej kreativity majú mladí nádejní vedci možnosť predstaviť verejnosti, akému výskumu sa venujú, a zároveň jeden z nich získa finančnú odmenu 500 eur od WebSupport-u.

Organizáciu zabezpečuje tím platformy ŽIJEMVEDU.SK. Hlavnými partnermi konferencie sú Fakultasociálnych a ekonomických vied UK, ktorá okrem iného poskytla priestory, a Nadácia ESET, ktorákonferenciu podporila finančnou sumou 2000 eur. Všetky informácie o konferencii sú dostupné na https://zijemvedu.sk/zijem-vedu-nazivo-2018/.

TOP videá