30 top spíkrov od nás i zo sveta sa predstaví 300 topmanažérom

30 top spíkrov od nás i zo sveta sa predstaví 300 topmanažérom

26.10.2018 13:36 | PR | zdroj foto: ČTK

Exminister hospodárstva Juraj Miškov je autorom unikátneho projektu, aký na Slovensku doteraz chýbal. 8. a 9. novembra sa v Košiciach koná technologická konferencia SlovakiaTech FORUM - EXPO. Spojí výnimočných zahraničných spíkrov, uznávaných akademikov a topmanažérov významných slovenských spoločností.

30 top spíkrov od nás i zo sveta sa predstaví 300 topmanažérom
  • Zdieľať

Exminister hospodárstva Juraj Miškov je autorom unikátneho projektu, aký na Slovensku doteraz chýbal. 8. a 9. novembra sa v Košiciach koná technologická konferencia SlovakiaTech FORUM - EXPO. Spojí výnimočných zahraničných spíkrov, uznávaných akademikov a topmanažérov významných slovenských spoločností.

SlovakiaTech FORUM - EXPO 2018 je na dosah, čo vás viedlo k myšlienke zor-ganizovať konferenciu tohto typu?

Za posledné štyri roky sme prostredníctvom našej neziskovej organizácie lákali na Slovensko investorov zo zahraničia. Teraz sme sa rozhodli vytvoriť ďalší projekt, ktorého cieľom je dostať Slovensko a slovenské firmy na “mapu” inovatívnych krajín.

Veľmi často sa stretávam s tým, že máme na Slovensku dostatok šikovných ľudí, perspektívnych firiem, no nevieme sa v zahraničí predať. Celý život som pomáhal predávať firmy, ich produkty. Ako minister hospodárstva som "predával" značku Slovensko investorom a výsledkom bolo, že sme v roku 2011 získali najväčší podiel priamych zahraničných investícií po ich prepade spôsobenom finančnou krízou. Dnes pripravujem SlovakiaTech z pozície neziskovej organizácie, pretože som sa týmto spôsobom rozhodol pomáhať inovatívnym slovenským firmám zviditeľniť sa vo svete.

Nebol problém získať partnerov?

SlovakiaTech ponúka chýbajúce prepojenie medzi štátnou správou, výskumníkmi a súkromným sektorom a je tak svojim spôsobom jedinečným podujatím v oblasti ino-vácií. Som veľmi rád, že potrebu investovať do tejto oblasti si uvedomujú nielen tvor-covia jednotlivých štátnych politík, ale aj firmy samotné. Vďaka tomu sa podarilo získať viacerých inštitucionálnych partnerov ako Slovak Business Agency (SBA), Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA), Agentúru životného prostredia a podporu Úradu vlády podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Svoje logo pripojili aj najväčšie zamestnávateľské organizácie Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Asociácia zemestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), ale aj slovenská IT asociácia alebo košické IT Valley. Z firiem, ktoré podporujú Slo-vakiaTech spomeniem za všetkých aspoň Slovenskú elektrizačnú prenosovú sú-stavu (SEPS), Vodohospodársku výstavbu (VV), Stredoslovenskú energetiku (SSE), T-Systems alebo Dell. Z mediálnych partnerov sú to predovšetkým RTVS, televízia TA3, denník Hospodárske noviny, portál Zoznam, Kariéra, Startitup a magazín Stro-járstvo.

Koho uvidíme medzi pozvanými hosťami?

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu budú tvoriť jadro účastníkov konferencie tzv. “kapitáni” slovenského priemyslu, generálni riaditelia slovenských firiem a malé a stredné technologické firmy. Akademickú obec budú zastupovať vrcholoví pred-stavitelia jednotlivých technických a ekonomických škôl, rektori a prorektori ako aj zástupcovia Slovenskej akadémie vied (SAV). Za štát máme prisľúbenú účasť jed-notlivých ministrov alebo štátnych tajomníkov a generálnych riaditeľov sekcií minis-terstiev.

Záštitu prebrali najvyšší vládni predstavitelia. Z dôvodu, že ide o unikátnu kon-ferenciu v našom priestore? Kto všetko z nich bude na SlovakiaTech FORUM - EXPO 2018 aj vystupovať?

Nový schválený akčný plán pre inteligentný priemysel predstaví pre odbornú verejnosť osobne minister hospodárstva pán Peter Žiga a s víziou energetiky pre udržateľné životné prostredie vystúpi podpredseda vlády a minister životného pros-tredia pán László Solymos. Stratégiu digitalizácie školstva uvedie generálny riaditeľ sekcie inovácií a digitalizácie na ministerstve školstva pán Branislav Baláž a diskutovať o budúcnosti práce a nahradení ľudí robotmi bude napríklad aj štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pán Branislav Ondruš. Svoje vystúpenie k témam inteligentnej ekonomiky bude mať aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu pán Richard Raši.

Podarilo sa Vám získať významných spíkrov tejto doby zo zahraničia. Bol to dlhý proces? Čo tomu predchádzalo?

Samotnému pozvaniu predchádzal výber spíkrov zo zahraničia tak, aby nám za-padali do jednotlivých tém a celkovej dramaturgie konferencie. Proces výberu a komunikácie so spíkrami, z ktorých väčšina má počas celého roka plný kalendár býva mimoriadne náročný na čas.

Leitmotívom je spájanie expertov a networking?

Áno aj. Ale nielen to. Cieľom do budúcnosti je vytvorenie slovenskej nosnej plat-formy pre inovácie v priemysle, logistike, energetike a v oblasti životného prostredia. Na budúci rok by sme chceli SlovakiaTech otvoriť pre širšiu odbornú verejnosť rozširením záberu konferencie aj o prezentáciu technologických firiem a odborné workshopy.

Kde ste našli inšpirácie?

Navštevujeme rôzne inovačné konferencie a veľtrhy, ako napríklad London Tech Week, Web Summit v Portugalsku, CES v Las Vegas alebo HANNOVER MESSE v Nemecku - čo je najväčší európsky priemyselný veľtrh. Ale nechceme nikoho kopírovať. Hľadáme si vlastnú cestu, ktorá zohľadní slovenské špecifiká.

Ktorú tému, prednášku, panel by ste odporučili mladým topmanažérom?

Som presvedčený, že u mladých ľudí budú rezonovať predovšetkým témy nových digitálnych zručností a vzdelávania budúcnosti, ako aj témy budúcnosti práce, ktoré sú na programe konferencie v piatok, 9. novembra.

A ktoré témy ešte budú rezonovať?

Témy ako budúcnosť inteligentného priemyslu, integrovaná automatizácia, či najnovšie trendy digitálnej transformácie priemyslu a spoločnosti, ako napríklad in-ternet vecí, umelá inteligencia alebo blockchainové technológie. Rovnako zaujíma-vá bude aj diskusia o inováciach v energetike a budúcnosti zelených energií.

Kde si nájde potenciálny záujemca, čo nedostal pozvanie, všetky informácie?

Všetky potrebné informácie, ako aj možnosť registrácie pre slovenské technologické firmy ja na stránke slovakiatech.sk. Konferencia je bezplatná, počet miest je však limitovaný.

TOP videá