Dostanú peniaze a upíšu sa štátu. Takto chcú riešiť nedostatok sestier

Dostanú peniaze a upíšu sa štátu. Takto chcú riešiť nedostatok sestier

5.9.2018 12:36 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: TASR/Milan Kapusta

Štát chce riešiť nedostatok zdravotných sestier finančnou motiváciou počas ich štúdia. Zámer z dielne ministerstiev zdravotníctva a školstva odsúhlasila vláda. Existujú aj iné plány. Rýchlym riešením nedostatku zdravotníckeho personálu v nemocniciach je podľa Asociácie nemocníc Slovenska príjímanie ľudí z krajín mimo Únie.

Dostanú peniaze a upíšu sa štátu. Takto chcú riešiť nedostatok sestier

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Štát chce riešiť nedostatok zdravotných sestier finančnou motiváciou počas ich štúdia. Zámer z dielne ministerstiev zdravotníctva a školstva odsúhlasila vláda. Existujú aj iné plány. Rýchlym riešením nedostatku zdravotníckeho personálu v nemocniciach je podľa Asociácie nemocníc Slovenska príjímanie ľudí z krajín mimo Únie.

Vložiť video

Navrhujú príspevok 2000 eur

O takzvaný stabilizačný príspevok od štátu by sa mohli uchádzať študenti vysokých škôl v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, v roku 2018 aj súčasní študenti druhého a tretieho ročníka. Obe ministerstvá, ktoré zmeny navrhli, si uvedomujú, že štát musí zapracovať, aby zabránil odlevu zdravotného personálu do zahraničia. "Je veľmi dôležité nielen podporiť zvýšenie počtu študentov, ale ich aj zastabilizovať, skvalitniť pracovné podmienky a riešiť mzdovú politiku a iné," konštatuje sa v predloženom dokumente, ktorý vypracoval Inštitút zdravotnej politiky.

Ak by sa chýbajúce kapacity mali doplniť len prostredníctvom nových študentov, tak by sa ich počty museli zvýšiť radovo v desiatkach percent. Ministerstvá zdravotníctva a školstva preto navrhujú, aby sa nedostatok zdravotníckeho personálu riešil nielen zvyšovaním počtu prijatých študentov na vysokých školách, ale aj finančnou motiváciou, takzvaným stabilizačným príspevkom vo výške 2000 eur pre jedného takéhoto študenta na akademický rok. V prípade získania stabilizačného príspevku sa študent zaviaže, že po úspešnom ukončení štúdia bude na území SR poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť.

Viac
k Téme

V roku 2030 má chýbať 10-tisíc sestier

Pri aplikácii stabilizačného príspevku sa predpokladajú dve alternatívy zvýšenia počtu sestier, ktoré zostanú v systéme  poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR s percentuálnym podielom 75 percent a 100 percent. Z analýzy vyplýva, že zdravotnícke povolanie lekár sa postupne doplňuje a že zdravotnícke povolanie sestra bude svoj deficit ešte viac zvyšovať.

V nemocniciach chýba v súčasnosti 1020 sestier, v roku 2030 to má byť takmer 10 000. Do výkonu zdravotníckeho povolania sestra nastupuje len 44 percent absolventov, ktorí ukončili bakalársky študijný program ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia. Z tohto dôvodu navrhujú ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo školstva akútne stabilizovať absolventov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR. Štát chce výrazne zvýšiť počet študentov zdravotných odborov, priemerne zo 100 vyštudovaných sestier nastúpi do praxe 42 percent. Zvyšný počet nedoštuduje alebo nastúpi do praxe mimo SR.

Viac
k Téme

Pracovná sila z Ukrajiny aj Srbska

Rýchlym riešením nedostatku zdravotníckeho personálu v slovenských nemocniciach by mohlo byť prijatie kvalifikovanej pracovnej sily z Ukrajiny, Srbska či z kultúrne a jazykovo podobných krajín, aj mimo Európskej únie. Zhodli sa na tom prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský a viceprezident ANS i člen prezídia AZZZ SR Igor Pramuk.

Zamestnávatelia pripomínajú, že kríza nedostatku pracovníkov sa takto riešila aj pred rokom 2015, ale zmena podmienok prijatia lekárov a sestier zo zahraničia na pracovný trh, ktorú vtedy zaviedlo ministerstvo školstva, spôsobila, že počet žiadostí o prácu v slovenských nemocniciach značne poklesol. "Nechceme, aby v zdravotníctve pracoval kadekto. Ale existujú rozdielové skúšky, ktoré potvrdia, že človek je schopný samostatne pracovať a dokáže zdravotníctvu pomôcť. Fakulty ošetrovateľstva alebo stredné zdravotnícke školy v súčasnosti nie sú schopné, taktiež ako v prípade lekárov, pokryť potreby, ktoré tu sú," uviedol Pramuk.

Viac
k Téme

Mnohé školy je potrebné dofinancovať

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily podľa viceprezidenta ANS neznamená len nedostatok lekárov a sestier, ale aj ostatného potrebného zdravotníckeho personálu, ktorý pomôže pacientovi rehabilitovať či postarať sa o ošetrovateľský proces pacienta. Dlhodobé riešenie nedostatku počtu zdravotníckeho personálu by sa podľa predstaviteľov ANS a AZZZ SR malo riešiť aj priebežne, prijatím väčšieho počtu študentov na lekárske a zdravotnícke fakulty, ale aj motiváciou vo vnútri, t.j. snahou motivovať slovenský personál, aby nevycestoval za prácou do zahraničia.

"Krátkodobo pociťujeme veľké nedostatky pracovníkov v nemocniciach. Tak sa nám začína stratifikácia nemocníc meniť na živelnú," uviedol Petko. Prejavom je podľa neho to, že v početnom množstve začali viaceré nemocnice rekonštruovať priestory chirurgických, interných a detských oddelení. Podľa Petka je realita taká, že za"vymaľovaním priestoru oddelení sa skrýva nedostatok pracovného personálu". Problém už riešila AZZZ SR s premiérom Petrom Pellegrinim v auguste. Podľa asociácie má Slovensko "posledný pokus" o stratifikáciu nemocníc, ktorý má byť pod gesciou vlády. ANS tiež pripomenula potrebu dofinancovania desiatok stredných a malých nemocníc, ktoré budú na budúci rok potrebovať na pokrytie nákladov 70 miliónov eur. Nedostatok finančných prostriedkov môže byť ďalším vážnym problémom, s ktorým sa bude musieť slovenské zdravotníctvo potýkať.