Promiskuitnejšie vysokoškoláčky sú ochotnejšie emigrovať, zistil prieskum

28.9.2017 13:31

Až 23,4 percenta slovenských vysokoškolákov plánuje po skončení štúdia opustiť SR na viac ako rok alebo natrvalo. Ďalších 12 percent sa zamýšľa odísť na kratší čas. Vyplynulo to z výskumu emigračných zámerov študentov vysokých škôl a s tým súvisiacich sociálno-psychologických faktorov.

Promiskuitnejšie vysokoškoláčky sú ochotnejšie emigrovať, zistil prieskum
Foto: SITA/AP

Zapojilo sa 18 univerzít

Do výskumu sa na Slovensku od minulého roka zapojilo 18 univerzít a 489 študentov rôznych odborov a ročníkov. Projekt zrealizovala Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Opustiť Slovensko neplánuje 23 percent vysokoškolákov, 36 percent sa v danom smere ešte nerozhodlo a päť percent nad odchodom zo Slovenska dosiaľ neuvažovalo. "Študentov do zahraničia lákajú predovšetkým kariérne príležitosti, možnosť precvičiť si jazyk a aj možnosti kvalitnejšie vzdelania. Naopak faktory, ktoré ich najviac odrádzajú od odchodu, sú najmä silné sociálne väzby v domovine, jazyková bariéra a obavy zo straty bezpečia a istoty," uviedla pre novinárov riešiteľka projektu Marta Kulanová.

Najčastejšie zo stredného Slovenska

Odchod do zahraničia plánujú skôr muži – dlhodobý pobyt má v úmysle 32 percent, u žien je to 21 percent. Vzhľadom na miesto štúdia majú dlhodobejšie emigračné zámery najviac študenti z univerzít na strednom Slovensku (dlhodobo 26 percent), nasleduje západ krajiny (24 percent) a východ (21 percent). "Bolo zistené, že z východu Slovenska chcú odísť najviac tí, ktorí už študujú na západe Slovenska," doplnila Kulanová.

Výskum tiež potvrdil, že emigračné zámery súvisia aj s rizikovým správaním študentov, najmä v prípade žien. Napríklad vysokoškoláčky, ktoré pravidelne fajčia a mali viac sexuálnych partnerov, sú skôr ochotné emigrovať.

Výsledky výskumu odborníci odprezentovali na seminári na pôde UPJŠ v Košiciach. Projekt je súčasťou medzinárodného skúmania emigračných zámerov vysokoškolákov na univerzitách aj v Českej republike, Litve, Belgicku, Bulharsku, Maďarsku a na Ukrajine.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok