NBS stále hodnotí naše banky ako zdravé a odolné

16.4.2012 15:10

Neistota vo svete mala vplyv aj na slovenský finančný sektor. Zatiaľ čo v prvom polroku pokračoval pozitívny vývoj naštartovaný v roku 2010, v druhom polroku sa objavil negatívny vplyv.

NBS stále hodnotí naše banky ako zdravé a odolné
Foto: SITA

Neistota vo svete mala vplyv aj na slovenský finančný sektor. Zatiaľ čo v prvom polroku pokračoval pozitívny vývoj naštartovaný v roku 2010, v druhom polroku sa objavil negatívny vplyv. "Napriek tomu však platí, že stav slovenského sektora v rámci EÚ je veľmi dobrý a je odolný voči negatívnemu vývoju,“ povedal výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska (NBS) Vladimír Dvořáček.

Minuloročný zisk bankového sektora sa zvýšil o 34 % na 674 mil. eur. Ako ďalej pokračoval vedúci oddelenia analýzy rizík Národnej banky Slovenska Marek Ličák, k prvému polroku zisk stúpol o 90 %, no tempo rastu sa v druhom polroku spomalilo, trend bol mierne negatívny. V prvom rade bol jedným z dôvodov podľa neho negatívny vývoj na finančných trhoch s preceňovaním cenných papierov, spomalil sa rast z úrokových príjmov a celkovo sa začalo výraznejšie prejavovať riziko. Dlhová kríza sa prejavila aj u nás. Slovenský bankový sektor to pocítil najmä v investíciách do slovenských štátnych dlhopisov, čo malo aj negatívny dopad na ziskovosť.

Ani vlani banky neopustili podľa Dvořáčka klasický biznis model zameraný na domácu ekonomiku. Rástli úvery domácnostiam a blížili sa k predkrízovým úrovniam. Veľmi dôležitý je podľa Ličáka trh domácností, na ktorý sa banky výraznejšie orientujú. Podstatnú časť tvoria úvery na bývanie, ktoré mali vlani pozitívny vývoj. No v druhom polroku nastal pokles, dôvodom bolo hlavne zníženie dopytu zo strany domácností, keď sa znížila dôvera, objavila sa menšia ochota zadlžovať sa. Ďalším vplyvom bol rast úrokových sadzieb. Banky sa však podľa Ličáka trendu prispôsobili, ukázala sa silná konkurencia a trhové podiely sa začali meniť. Medziročne úvery podnikom začali podľa Ličáka rásť, no v druhom polroku začali spomaľovať, pretože finančná pozícia podnikov sa mierne zhoršila, avšak najviac to bol pokles dôvery.

Národná banka Slovenská dvakrát ročne vykonáva stresové testovanie bánk. Ku koncu minulého roka sa uskutočnili dva scenáre. Ako povedal Dvořáček, prvý nazvali ekonomický prepad, kde sa simuloval prepad domácej ekonomiky, druhý nazvali kríza štátov. "V oboch vykázal sektor dobrú odolnosť,“ povedal Dvořáček. Sektor aj ku koncu minulého roka vykazoval podľa Ličáka pomerne výraznú robustnosť voči nepriaznivému makroekonomickému vývoju. Aj v negatívnych časoch sú banky podľa neho schopné generovať úrokové príjmy.

Rok 2012 nebude podľa Dvořáčka jednoduchší ako rok 2011. Už sa znižujú prírastky tvorby zisku. Zhoršovanie kreditného rizika bude podľa neho zrejme pokračovať a dlhová kríza ešte nie je prekonaná. Avšak slovenský bankový sektor si vytvoril podľa neho dostatočný kapitálový vankúš vo forme vlastných zdrojov, ten môže pokryť prípadné straty. Banková daň je veľmi diskutovaná téma. "My ako NBS sa pozeráme na tento proces a komentujeme ho kriticky. Pokiaľ by prišlo ďalšie zvýšenie, bude to mať negatívny dopad na finančnú pozíciu a stenčovanie tých vlastných zdrojov,“ pokračoval Dvořáček. Odvod dnešný na úrovni 0,4 % je podľa Dvořáčka zakalkulovaný v biznis plánoch slovenských bánk, avšak komunikujú, že to podľa nich poškodzuje sektor. Zvýšenie odvodu by mohlo zhoršiť celkovú bilanciu bánk, dodal Dvořáček.

zdielať
zdielať
sledovať
mReportér edit
Komentáre k článku
Zdielajte článok