Na Slovensku sa vyrobilo menej áut, miliónová hranica však padla

Na Slovensku sa vyrobilo menej áut, miliónová hranica však padla

16.1.2018 10:12 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: SITA/AP

Na Slovensku sa vlani opäť vyrobilo viac ako milión vozidiel, rekordné čísla z roku 2016 však neboli prekonané. V roku 2017 sa vyrobilo podľa predbežných výsledkov viac ako 1,025 milióna vozidiel. Informovali o tom na tlačovej konferencii predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu. V roku 2016 vzniklo približne 1,04 milióna áut.

Na Slovensku sa vyrobilo menej áut, miliónová hranica však padla
  • Zdieľať

Na Slovensku sa vlani opäť vyrobilo viac ako milión vozidiel, rekordné čísla z roku 2016 však neboli prekonané. V roku 2017 sa vyrobilo podľa predbežných výsledkov viac ako 1,025 milióna vozidiel. Informovali o tom na tlačovej konferencii predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu. V roku 2016 vzniklo približne 1,04 milióna áut.

Vložiť video

Vedieme svetový rebríček

V roku 2017 sa na Slovensku vyrobilo podľa predbežných výsledkov v automobilových závodoch Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia a PSA Group Slovakia viac ako 1,025 milióna vozidiel. Informovali o tom na tlačovej konferencii predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu SR.

Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcii na Slovensku dosiahol 44 % a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte SR podieľal 35 %. Slovensko už niekoľko rokov vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov na 1000 obyvateľov, vlani si prvenstvo udržalo s počtom 189 vozidiel.

Viac
k Téme

"Tento rok však bude kritický z hľadiska udržateľnosti a konkurencieschopnosti kľúčového sektora našej ekonomiky. Pokiaľ však neodstránime hlavné bariéry v automotive sektore, tieto výsledky sa nepodarí dlhodobo udržať a výkonnosť tohto odvetvia začne klesať," povedal prezident ZAP SR Juraj Sinay.

Viac
k Téme

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov

Kľúčovým problémom automobilového odvetvia podľa ZAP SR zostáva akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nefunkčný vzdelávací systém, ktorý by pripravoval mladých ľudí pre potreby trhu práce. ZAP SR preto okrem iného spracoval podklady pre vznik projektu rekvalifikácie 5000 pracovných síl pre automobilový priemysel ročne na nadchádzajúce štyri roky, aktívne participoval na implementácii duálneho systému vzdelávania prostredníctvom Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu. Okrem toho v rámci propagácie technického a prírodovedného vzdelávania realizoval Automobil Junior Akadémiu a pokračoval v projekte SPICE a udeľovaní ceny ZAP SR za najlepšiu diplomovú prácu.

V roku 2018 chce ZAP SR participovať na realizácii projektu cielených rekvalifikácií potrieb trhu práce a priemyslu, chce aktívne pôsobiť pri revitalizácii národného projektu duálneho vzdelávania, plánuje realizovať svoju stratégiu pri transformácii vysokého školstva, akreditáciu a zavedenie programu "profesijný" bakalár do študijných programov predovšetkým technických vysokých škôl.

Viac
k Téme

Predstavili ďalšie priority

K ďalším prioritám bude tento rok patriť aj snaha o vytváranie prostredia pre efektívne fungovanie priemyslu na Slovensku, vytváranie podmienok pre širokú spoluprácu a dialóg medzi firmami automobilového priemyslu a výskumno-vývojovými pracoviskami, dohľad nad procesom implementácie a prípadnej zmeny zákona o odpadoch tak, aby nepoškodil firmy automobilového priemyslu, iniciovanie dialógu o rozsahu a formách stimulácie rozvoja mobility založenej na alternatívnych pohonoch a príslušnej infraštruktúry.

ZAP SR vznikol v roku 1993 ako dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov). Je členom európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA. Momentálne zastupuje záujmy 205 právnych subjektov, ktoré pôsobia v oblasti výskumu, vývoja, výroby a predaja automobilov, motocyklov alebo ich súčastí, dovozu motorových vozidiel, projekcie a výroby náradia pre automobilový priemysel a prípravy odborníkov v rámci odvetvia automotive. Automobilový priemysel generuje 13 % hrubej produkcie Slovenska, svojimi aktivitami ovplyvňuje priamo a nepriamo viac ako 250.000 pracovných miest a podieľa sa 35 % na celkovom exporte SR.

TOP videá