Ochrana obetí i stop fúziám. V parlamente prešli Žitňanskej zmeny

Ochrana obetí i stop fúziám. V parlamente prešli Žitňanskej zmeny

12.10.2017 12:24 | zdroj: TA3 TASR | zdroj foto: SITA

Poslanci pokračujú v rokovaní na októbrovej schôdzi. Zaoberali sa aj niekoľkými návrhmi z dielne ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Prešla ochrana obetí trestných činov i novela, ktorá má zabrániť špekulatívnym fúziám.

Ochrana obetí i stop fúziám. V parlamente prešli Žitňanskej zmeny

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Poslanci pokračujú v rokovaní na októbrovej schôdzi. Zaoberali sa aj niekoľkými návrhmi z dielne ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Prešla ochrana obetí trestných činov i novela, ktorá má zabrániť špekulatívnym fúziám.

Vložiť video

Slabší by mali byť lepšie chránení

Obete trestných činov bude chrániť nový zákon, ktorý prináša ucelenú ochranu práv týchto obetí. Zákon priniesla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Poslanci ho  schválili 139 hlasmi.

Cieľom je zvyšovať prístup k spravodlivosti pre tých, ktorí ho potrebujú. Slabší by mali byť lepšie chránení. Ministerstvo zavádza do právneho poriadku nové pojmy - obeť a obzvlášť zraniteľná obeť, ktoré dnes absentujú. Vznikne katalóg práv obete trestného činu a vymedzí sa rozsah služieb odbornej pomoci. Obetiam ich budú poskytovať špecializované subjekty financované štátom.


Obete budú mať v prvom rade právo na informácie, tie majú byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. Právna norma určuje rozsah informácií, ktoré sú jednotlivé organizácie povinné poskytnúť obeti pri prvom kontakte. Katalóg práv a služieb garantuje obetiam aj právo na poskytnutie odbornej pomoci.

Viac
k Téme

Opatrenia v prospech poctivých podnikateľov

Nepoctivé fúzie obchodných spoločností by mali byť minulosťou. Postarať sa má o to novela Obchodného zákonníka, ktorú 137 hlasmi schválili poslanci Národnej rady. Opatrenia proti špekulatívnym fúziám vstúpia do účinnosti dňom vyhlásenia zákona v zbierke. Novela tiež kladie dôraz na vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem a zavádza nástroje proti tzv. bielym koňom.

Podľa ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) ide o opatrenia v prospech všetkých poctivých podnikateľov a ďalší krok k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Ich prijímanie natiahol fakt, že Žitňanská sa rozhodla návrh novely v júni opätovne predložiť na pripomienkovanie, nakoľko to predošlé podstatne zmenilo jej obsah. Cieľ novely však podľa nej zostal po rokovaniach so zamestnávateľskými zväzmi zachovaný.


Novela reaguje na účelové zlučovanie firiem, ktoré sa v poslednom období stalo populárnym a jednoduchým spôsobom zbavenia sa spoločnosti bez toho, aby prebehol konkurz alebo riadna likvidácia spoločnosti, odôvodnil rezort. Mnohokrát sa tak podľa neho deje na úkor práv veriteľov, ktorí zostávajú s neuspokojenými pohľadávkami.


Spoločnosti sa budú môcť zlučovať naďalej, ale iba v prípade, ak sa nedostanú do úpadku. Ak bude mať firma záujem kúpiť inú firmu v problémoch, môže tak urobiť, ale musí mať stanovisko audítora, že vo výsledku po zlúčení, splynutí alebo rozdelení firmy niektorý z jej právnych nástupcov nebude v úpadku. Audítor sa v prípade účelovej zmeny či manipulácie s údajmi vystaví reputačnému riziku, ako aj hrozbe straty licencie. Spoločnosti v likvidácii alebo v konkurze sa nebudú môcť zlučovať vôbec.