Slovenská armáda je v kríze, ozbrojeným silám chýbajú vojaci

Slovenská armáda je v kríze, ozbrojeným silám chýbajú vojaci

27.9.2017 11:53 | zdroj: TA3 SITA | zdroj foto: SITA/Milo Fabian

Záujem ľudí o vstup do armády klesá, rovnako klesá aj ich kvalita. Zároveň sa zvyšuje počet vojakov odchádzajúcich do zálohy. Výsledkom toho je, že sa počet vojakov znižuje. Vyplýva to z Informácie o aktuálnom vývoji v oblasti doplňovania vojenského personálu Ozbrojených síl SR, ktorú zobrala vláda na vedomie.

Slovenská armáda je v kríze, ozbrojeným silám chýbajú vojaci

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Záujem ľudí o vstup do armády klesá, rovnako klesá aj ich kvalita. Zároveň sa zvyšuje počet vojakov odchádzajúcich do zálohy. Výsledkom toho je, že sa počet vojakov znižuje. Vyplýva to z Informácie o aktuálnom vývoji v oblasti doplňovania vojenského personálu Ozbrojených síl SR, ktorú zobrala vláda na vedomie.

Vložiť video

Museli znížiť kritériá

K 6. júlu bolo v armáde plánovaných 16 077 funkcií profesionálnych vojakov, ale ich skutočný počet bol len 12 180, t. j. o 3 897 menej, čo výrazne negatívnym spôsobom ovplyvňovalo a naďalej ovplyvňuje systém manažmentu vojenského personálu a plnenie úloh OS SR, zdôrazňuje sa v materiáli.

V roku 2012 sa do armády prihlásilo 2 417 záujemcov, z nich kritéria na vstup do armády splnilo 1 190, čo je 49 percent. V minulom roku sa hlásilo 1 637 záujemcov, znížené kritériá na vstup splnilo 511, čo je 31 percent. V prípade ponechania pôvodných kritérií v platnosti by úspešnosť záujemcov klesla pod 30 percent, píše sa v materiáli.

V prvom polroku tohto roku bol zaznamenaný ďalší 18-percentný pokles podaných žiadostí o vstup do OS SR v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Dá sa preto reálne očakávať, že počet záujemcov o štátnu službu profesionálnych vojakov bude v roku 2017 a v nasledujúcich rokoch nižší ako v roku 2016 a bude ďalej klesať, očakáva rezort obrany.

Viac
k Téme

Dlhodobý plán

Znižujúci sa počet záujemcov o vstup do OS SR navyše nedokáže pokryť ani počet každoročne odchádzajúcich profesionálnych vojakov. Je preto vysoko pravdepodobné, že negatívny trend z roku 2016, keď bolo z OS SR viac prepustených ako prijatých profesionálnych vojakov, bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Minister obrany Peter Gajdoš po rokovaní vlády uviedol, že je zarážajúce, koľko záujemcov nevyhovie náročným podmienkam z hľadiska psychologickej a fyzickej pripravenosti.

Dodal, že spracovali Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. Keď ten bude schválený, je už pripravený akčný plán realizácie týkajúci sa aj personálu. Na budúci rok chcú novelizovať zákon o profesionálnych vojakoch. Aké konkrétne zmeny by mohla novela priniesť, nechcel konkretizovať.

Viac
k Téme

Avizujú novelu zákona

Ako sa ďalej uvádza v správe k materiálu, "ak nebudú prijaté adekvátne opatrenia smerujúce k zvýšeniu atraktivity vojenského povolania a konkurencieschopnosti ministerstva obrany na trhu práce, existuje reálny predpoklad ďalšieho prehlbovania týchto trendov, čo negatívne ovplyvní činnosť a plnenie úloh OS SR".

Rezort tento trend nezastavil doterajšími opatreniami v personálnej oblasti. Avizuje novelu zákona o profesionálnej službe vojakov, ktorú chce v roku 2018 predložiť na rokovanie vlády. Ministerstvo za hlavný dôvod vzniknutej situácie označilo "pokračujúci pokles atraktivity vojenského povolania a konkurencieschopnosti ministerstva obrany ako zamestnávateľa na trhu práce, zapríčinený rastúcimi rizikami ohrozenia života a zdravia profesionálnych vojakov pri plnení služobných úloh v rámci domáceho a medzinárodného krízového manažmentu, zvyšujúcimi sa požiadavkami na výkon vojenského povolania a taktiež postupne sa zväčšujúcim rozdielom medzi výškou finančného ohodnotenia profesionálnych vojakov v rezorte obrany a rastom miezd v civilnom sektore."