SEWA znižuje recyklačné poplatky

SEWA znižuje recyklačné poplatky

20.10.2016 12:34 | PR

Organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA a.s. znižuje od 1. januára 2017 recyklačné poplatky v komoditách elektro a prenosné batérie.

SEWA znižuje recyklačné poplatky
  • Zdieľať

Organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA a.s. znižuje od 1. januára 2017 recyklačné poplatky v komoditách elektro a prenosné batérie.

Recyklačný poplatok zároveň fakturuje za kus elektrozariadenia. Vďaka tomu je jeho výška transparentná pre koncového zákazníka, ako aj pre predajcov, dovozcov, distribútorov a výrobcov elektrotechniky, ktorí sú jeho výšku povinní viditeľne uvádzať pri predaji.

„Dovozca a predajca elektrotechniky je povinný viditeľným spôsobom uvádzať kusovú sadzbu recyklačného poplatku konečnému spotrebiteľovi a jeho výška sa nesmie meniť v celom distribučnom reťazci. Tým, že fakturujeme kusové sadzby recyklačných poplatkov v príslušných kategóriách elektrozariadení z domácností, pomáhame výrobcom, dovozcom, distribútorom a predajcom napĺňať spomínanú zákonnú povinnosť,“ povedal Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA, a.s.

SEWA pôsobí na Slovensku už 12 rokov a pre svojich členov zabezpečuje zber a recykláciu elektroodpadu, odpadov z obalov, použitých batérií a akumulátorov. Počas minulého roka zabezpečila zber a spracovanie celkovo viac ako 5200 ton elektroodpadu a takmer 146 ton použitých batérií a akumulátorov. Z hľadiska počtu členov a komplexnosti služieb patrí dlhodobo k lídrom na trhu odpadového hospodárstva.

TOP videá