Kresťania si pripomínajú ukrižovanie Krista

Aktualizované:
Kresťania si pripomínajú ukrižovanie Krista
Zdroj foto:
V dnešný Veľký piatok si kresťania pripomínajú deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista.

V rímskokatolíckych chrámoch sa dnes ako jediný deň v roku neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Namiesto omše sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Je to deň pokánia, pôstu, veriaci nejedia mäsité pokrmy, najesť sa možno do sýtosti len raz za deň. Ježišovo utrpenie a smrť veriacim pripomína aj liturgická farba - farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie - časti z evanjelia o utrpení a smrti Ježiša.


Na Veľký piatok sa už tradične konajú v kostoloch, v uliciach a na kalváriách miest a obcí krížové cesty, počas ktorých si veriaci sprítomňujú utrpenie a ukrižovanie Ježiša.


Napríklad v Bratislave sa dnes predpoludním koná krížová cesta v Katedrále sv. Martina, večer od 19.30 h asi do 2O.30 h sa uskutoční krížová cesta ulicami bratislavskej Petržalky (v časti Dvory, Daliborovo námestie). Krížové cesty budú aj v Pezinku, Košiciach, Nitre a ďalších mestách.


V Gréckokatolíckej cirkvi je Veľký piatok prikázaným sviatkom a dodržiava sa prísny pôst. Doobeda sa veriaci v chrámoch modlia Kráľovské hodinky (žalmy a čítania zo Svätého písma o umučení Ježiša Krista) a poobede je Večiereň s obradom uloženia plaščenice do Božieho hrobu.


V Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa v dnešný Veľký piatok konajú slávnostné pašiové služby Božie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá