Obrázky na cigaretových krabičkách aj materská dávka prešli parlamentom

Obrázky na cigaretových krabičkách aj materská dávka prešli parlamentom

25.11.2015 09:53 | zdroj: SITA TA3 | zdroj foto: SITA/Marko Erd

Materská dávka sa od budúceho roka zvýši aj tým poberateľom, ktorí túto dávku začali alebo ešte len začnú dostávať ešte v tomto roku. Parlament schválil aj právnu úpravu o tabakových výrobkoch, ktorej cieľom je výraznejšia regulácia vnútorného trhu s tabakovými výrobkami, zmena ich balenia aj označovania.

Obrázky na cigaretových krabičkách aj materská dávka prešli parlamentom

Článok bol aktualizovaný:

  • Zdieľať

Materská dávka sa od budúceho roka zvýši aj tým poberateľom, ktorí túto dávku začali alebo ešte len začnú dostávať ešte v tomto roku. Parlament schválil aj právnu úpravu o tabakových výrobkoch, ktorej cieľom je výraznejšia regulácia vnútorného trhu s tabakovými výrobkami, zmena ich balenia aj označovania.

Vložiť video

Priemerne takmer 460 eur

Od začiatku budúceho roka sa zvýši suma materskej dávky zo súčasných 65 % na 70 % z hrubej mzdy zamestnanca, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament. Ide o jedno z opatrení druhého sociálneho balíčka vlády Roberta Fica. Materská dávka sa od 1. januára budúceho roka zvýši aj tým poberateľom, ktorí túto dávku začali alebo ešte len začnú dostávať ešte v tomto roku a budú v jej poberaní pokračovať aj po 1. januári budúceho roka.

Rezort práce a sociálnych vecí predpokladá, že zvýšenie materskej dávky sa bude v budúcom roku týkať približne 24,2 tisíca poberateľov tejto dávky. "Priemerná mesačná suma materského bude v roku 2016 predstavovať 459,6 eura, čo je nárast o 32,8 eura v porovnaní so súčasným právnym stavom,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Zvýšenie materskej dávky by si malo v budúcom roku z rozpočtu Sociálnej poisťovne vyžiadať takmer 8,8 mil. eur.

Viac
k Téme

Obrázky na krabičkách

Tabakové výrobky budú na obaloch po novom obsahovať okrem textových upozornení o škodlivosti fajčenia aj obrázkové varovania. Vyplýva to zo zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, ktorý dnes schválil parlament. Materiál predložilo Ministerstvo zdravotníctva.

"Novela zákona je pripravená s dôrazom na zosúladenie našej legislatívy s európskymi predpismi a opatreniami, vrátane obrázkových varovaní na tabakových výrobkoch. Ide o ďalší legislatívny krok na posilnenie prevencie, aj vzhľadom na škodlivé účinky tabaku a zníženie počtu detí a mládeže, ktorí experimentujú s tabakovými výrobkami," zdôvodnil hovorca rezortu Peter Bubla. Podľa rezortu zdravotníctva prax ukázala, že veľké kombinované zdravotné varovania (text a farebná fotografia) sú účinnejšie ako iba textové upozornenia, ktoré sa v SR doteraz používali.

Viac
k Téme

Bez zavádzajúcich informácií

Schválený zákon upravuje, ktoré zložky a emisie sa nesmú nachádzať v tabakových výrobkoch, vrátane noriem na meranie obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého. Výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori nebudú môcť uvádzať na trh tabakové výrobky obsahujúce vitamíny alebo iné prídavné látky, ktoré vytvárajú dojem, že tabakový výrobok je prospešný pre zdravie alebo predstavuje znížené zdravotné riziko.

Zákaz sa tiež týka látok ako kofeín alebo taurín, či iné prídavné látky a stimulujúce zložky, ktoré sa spájajú so zvýšením energie a vitality. Obmedzenie bude platiť aj pre látky, ktorých vlastnosti spôsobujú sfarbenie dymu. Pri tabakových výrobkoch na fajčenie pôjde o prídavné látky, ktoré uľahčujú inhaláciu a vstrebávanie nikotínu a látky s karcinogénnymi, mutagénnymi a ďalšími vlastnosťami v nezhorenej podobe.

Zákon stanovuje povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov tabakových výrobkov nahlasovať zložky tabaku; povinnosť zaviesť kombinované zdravotné varovania a informačné odkazy na balenia tabakových výrobkov, vrátane dodržania počtu kusov cigariet v balení, informačných odkazov na bočnej strane balenia a telefonickej linky pomoci pri odvykaní od fajčenia.