Firmy ponúkajú žiakom 1500 učebných miest

11.5.2015 10:26 | zdroj: PR | zdroj foto: TASR/Štefan Puškáš
Firmy ponúkajú žiakom 1500 učebných miest
  • Zdieľať

Stosedemnásť zamestnávateľov vstupuje do systému duálneho vzdelávania pre školský rok 2015/2016. Dávajú tak možnosť na učebné miesta v 37 odboroch po celom Slovensku.

Umožnia tak 1448 žiakom po skončení základnej školy nastúpiť do duálneho systému stredoškolskej odbornej výučby. Žiaci dostanú príležitosť nadobudnúť svoje vedomosti priamo v praxi u zamestnávateľov.

„Naša dva a pol ročná príprava transformácie odborného školstva priniesla prvé výsledky,“ povedal Július Hron koordinátor zamestnávateľov združených v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu. „Viac ako  130 zamestnávateľov prejavilo záujem zapojiť sa od 1. Septembra 2015 do systému duálneho vzdelávania. V procese overovania spôsobilosti (certifikácie) ich uspelo 117. Splnili tak podmienky zabezpečenia výučby vo svojich priestoroch po stránke odbornej, finančnej, materiálnej a metodickej.“ V ich prevádzkach sa začne odborná príprava  pre takmer 1500 žiakov už od 1. Septembra tohto roka. Ďaľších zhruba 70 zamestnávateľov doteraz prejavilo záujem vstúpiť do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017, ktorých proces overovania spôsobilosti ešte len čaká.

V súčastnosti prebieha získavanie žiakov do systému duálneho vzdelávania - zamestnávatelia si vyberajú svojich „budúcich kolegov“. V tomto procese žiak alebo jeho zákonný zástupca podpíšu dohodu o vzdelávaní so zamestnávateľom.  Systém duálneho vzdelávania poskytuje žiakovi  viacero garancií a výhod. „V prvom rade žiak s duálnou výučbou získava reálne pracovné návyky. Učí sa na aktuálnych zariadeniach, používa moderné technológie a materiály. To všetko mu dáva predpoklady na uzavretie budúcej pracovnej zmluvy už počas štúdia a skracuje jeho adaptačný proces pri nástupe do zamestnania,“ vypočítava výhody „duálu“ Ing. Jozef Gejdoš, konateľ firmy Decodom Topoľčany.  Žiak s učebnou zmluvou má garantovanú praktickú výučbu počas celého času štúdia, môže získať podnikové štipendium, benefity ako zamestnanec, pomoc pri hmotnom zabezpečení napr. stravné, cestovné  náklady.  Vo vyšších ročníkoch má nárok aj na odmenu za produktívnu prácu vo výške od 50 % do 100 % minimálnej hodinovej mzdy.

„Rozhodnutie o vstupe do systému duálneho vzdelávania žiak a jeho rodič musia urobiť už na základnej škole. Dôležité je, aby žiak pri prijímacom pohovore na strednú školu predložil potvrdenie o uzatvorení zmluvy so zamestnávateľom o zabezpečení duálneho vzdelávania,“ upozorňuje Július Hron.  Zoznam presných učebných odborov ako aj firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania a počet žiakov, ktorí sa môžu uchádzať o duálne vzdelávanie vo zvolenom učebnom alebo študijnom odbore si môžu rodičia s deťmi pozrieť na stránke http://www.rsov.sk/system_dualneho_vzdelavania.

Systém duálneho vzdelávania je súčasťou transformácie celého odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách.  Cieľom je, aby do systému duálneho vzdelávania do budúcnosti bol zapojený čo najväčší počet žiakov. Pri jeho plnom nasadení v budúcnosti sa predpokladá jeho rozsah do 30 percent v celom strednom odbornom školstve. A hoci to môže byť potenciálne len necelá tretina všetkých stredoškolákov, mimoriadny význam duálneho vzdelávania tkvie v tom, že významne ovplyvňuje zamestnanosť. Zamestnávatelia budú totiž motivovaní prijať absolventov  do pracovného pomeru, keďže si ich takpovediac budú pripravovať “na mieru”.

Systémom duálneho vzdelávania sa otvára pre žiakov nový svet, nové možnosti prípravy. Zamestnávatelia vnášajú do školstva iné dimenzie, firemné kultúry. Žiaci vstupujú do sveta zamestnávateľov od prvého dňa. Zamestnávatelia prinášajú žiakom perspektívu a úspešnosť. Otvárajú im dvere do reálneho sveta.

strojárstvo

552

autoopravárenstvo

301

elektrotechnika

244

stavebníctvo

73

poľnohospodárstvo

16

odevný priemysel

24

drevospracujúci priemysel

100

polygrafia a médiá

30

obchod, cestovný ruch

108

Celkom

1448